Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

29 Μαρ 2012

ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ " Σχολείο και Ποινές " (Κριτήριο Αξιολόγησης)                                          « Σχολείο και ποινές »

    Προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου είναι η θέσπιση κανόνων που προσδιορίζουν με ακρίβεια τη συμπεριφορά των μαθητών. Ο μαθητής που παρεκκλίνει από τους κανονισμούς αυτούς υφίσταται κυρώσεις.


   
  Σε παλαιότερες εποχές επικρατούσε η αντίληψη, πως η ποινή – και μάλιστα η αυστηρή – αποτελεί βασικό συντελεστή διαμόρφωσης της προσωπικότητας. Πολλοί ακόμη και σήμερα είναι θερμοί υποστηρικτές τιμωρίας, αφού τη θεωρούν μέσο καταστολής και πρόληψης μελλοντικών προβληματικών συμπεριφορών.
   
 Οι περισσότεροι όμως παιδαγωγοί και ψυχολόγοι απορρίπτουν μια τέτοια στάση, η οποία καταδικάζεται ως παρωχημένη και αναχρονιστική. Είναι σίγουρο ότι οι αυστηρές ποινές στο σχολείο - η έντονη επίπληξη, η αποβολή, η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος - καταστρέφουν την εμπιστοσύνη μεταξύ του καθηγητή και του μαθητή. Ο μαθητής νιώθει φόβο και απομακρύνεται ψυχικά από τον καθηγητή. Ευρύτερα, τραυματίζεται ο ψυχικός του κόσμος και απεχθάνεται το σχολείο και ό,τι συνδέεται μ’ αυτό. Συχνά, μάλιστα, ο πόθος γι’ αυτό που ονομάζεται «συναισθηματική εκδίκηση » τον ωθεί σε ακραίες αντιδράσεις και βίαιη συμπεριφορά.
   
  Η αντίληψη αυτή σήμερα έχει ολοκληρωτικά διαφοροποιηθεί στην πλειοψηφία των σχολείων. Σήμερα η πειθώ της δύναμης έδωσε τη θέση της στη δύναμη της πειθούς. Ο σεβασμός, η κατανόηση, ο διάλογος και η αναγνώριση και αποδοχή της ιδιαίτερης του κάθε παιδιού, δεσπόζουν ως τρόποι επίλυσης κάθε προβλήματος. Έτσι μόνο άλλωστε, διαμορφώνονται πολίτες υπεύθυνοι, ελεύθεροι και συνειδητοποιημένοι.
  
 Βέβαια, σε όλα τα σχολεία εξακολουθεί να υφίσταται η ποινή ως έσχατη μορφή επιβολής της τάξης. Ωστόσο, όμως, λίγες φορές επιλύει σοβαρά εκπαιδευτικά προβλήματα και γι’ αυτό θα πρέπει να εξαντλούνται όλα τα άλλα μέσα πειθούς. Άλλωστε, τα νιάτα στην προσπάθεια τους να διαμορφώσουν προσωπικότητα, χρήζουν οδηγιών και όχι τιμωριών. Πρέπει, όπως υποστήριξε ο Σπινόζα, να κατανοούμε και όχι να κατηγορούμε το συνάνθρωπο μας και ιδιαίτερα το νέο.


Ερωτήσεις


1. Να γραφεί η περίληψη του κειμένου σε 80-100 λέξεις.


2.Να εντοπίσετε διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις στο κείμενο και να δηλώσετε τη σημασία τους.


   3. Να ανιχνεύσετε τη λειτουργικότητα των σημείων στίξης του κειμένου.


4. Να δώσετε πλαγιότιτλους σε δύο παραγράφους του κειμένου.


 5. « Πρέπει όπως υποστήριξε … ιδιαίτερα το νέο. »


    6. Να βρείτε αντώνυμα για τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου.


 7. Αφού λάβετε υπόψη σας το κείμενο αλλά και τις δικές εμπειρίες να καταθέσετε τις απόψεις σας σε γραπτή εισήγηση για την  επιβολή ποινών σε μαθητές ( 300 λέξεις ).


                               Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)
   

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος