Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

24 Μαρ 2012

ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Διαδίκτυο (Σχεδιάγραμμα)


ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Θετικές επιδράσεις


-   Ως πληροφοριακό -ενημερωτικό μέσο παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να    επιλέγει με προσωπικά κριτήρια την πηγή πληροφόρησης.


- Η απεριόριστη πρόσβαση στα τηλεοπτικά δίκτυα και τις εφημερίδες διευκολύνει τη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών ποικίλου περιεχομένου.


- Η αξιοποίηση του στη σχολική ζωή παρέχει σημαντικά μορφωτικά οφέλη (εφαρμογές στη διδακτική πράξη , επικοινωνία με άλλα σχολεία , εισχώρηση σε βιβλιοθήκες , στη διεθνή βιβλιογραφία)

- Η διευρυμένη δυνατότητα ενασχόλησης με πνευματικά και επιστημονικά ζητήματα συμβάλλει στην πνευματική καλλιέργεια του χρήστη.

-Η ευρεία επικοινωνία με πολίτες άλλων χωρών απαλλάσσει από στερεότυπα  και προκαταλήψεις.

- Διευρύνει τις ψυχαγωγικές επιλογές , κυρίως με τη συμμετοχή σε ομαδικού χαρακτήρα παιχνίδια.

- Παρέχει τη δυνατότητα στο φιλότεχνο κοινό να περιηγηθεί μέσω της οθόνης στα εκθέματα μουσείων του εξωτερικού.

- Συμβάλλει στην παγκοσμιοποίηση της αγοράς. Έτσι ο αγοραστής πραγματοποιεί τις αγορές του σε ελάχιστο χρόνο και παράλληλα διευρύνει τις επιλογές του.

- Με την αξιοποίηση των δικτυακών του υποδομών , απλουστεύει αυτοματοποιεί τις συναλλαγές και μειώνει το λειτουργικό κόστος .

-  Η επικοινωνία με άλλους λαούς και πολιτισμούς και η διεθνοποίηση των προβλημάτων αναπτύσσει την οικουμενική συνείδηση του χρήστη.


Αρνητικές επιδράσεις


- Προσβολή της ιδιωτικότητας καθώς είναι εύκολη η πρόσβαση και η διαχείριση πληροφοριών που αφορούν την ιδιωτική ζωή του ατόμου. Επίσης συστήματα υψηλής ασφαλείας  είναι δυνατό να παραβιαστούν και να διαρρεύσουν πληροφορίες ιδιωτικής φύσης.

-  Διαμόρφωση συνθηκών πληροφορικής ανισότητας για κοινωνικές ομάδες που δεν έχουν πρόσβαση στις νέες πληροφοριακές τεχνολογίες.

- Αμφισβητήσιμη είναι και η αξιοπιστία των πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Το ενδεχόμενο παραποίησης της πληροφορίας και χειραγώγησης της πληροφόρησης μπορεί  να δημιουργήσει νέες μορφές φαλκίδευσης της ελευθερίας και της υποτέλειας.

- Υπάρχει κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού για όσους αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες στην ιδιωτική και επαγγελματική ζωή.

- Οι συνθήκες εργασίας αλλοιώνονται με κίνδυνο την απώλεια θέσεων εργασίας και την περιστολή των εργασιακών δικαιωμάτων.

-   Αρνητικές προεκτάσεις από την εμπορευματοποίηση του Διαδικτύου, όπως συμβαίνει κυρίως με τη διαφήμιση.

-   Η παραπληροφόρηση  και η ανεξέλεγκτη προπαγάνδιση ακραίων ιδεολογικά απόψεων , επηρεάζει τις πολιτικές επιλογές του δέκτη.

-   Η πολύωρη πρόσβαση προκαλεί χαλάρωση των διαπροσωπικών σχέσεων και εντείνει τα συναισθήματα μοναξιάς και απομόνωσης του σύγχρονου ανθρώπου.  

- Καλλιεργεί την εσωστρέφεια και διαμορφώνει ένα τύπο μονοδιάστατου ανθρώπου , παγιδευμένου στη μαγεία του μέσου.

    
             Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος