Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

20 Μαρ 2012

ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Γλώσσα (Σχεδιάγραμμα)


ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ


ΓΛΩΣΣΑ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

  Ορισμός: Η γλώσσα, ως οργανωμένο σύνολο λέξεων και εκφραστικών μέσων, αποτελεί τον καθιερωμένο κώδικα επικοινωνίας με τον οποίο οι άνθρωποι εκφράζονται και συνεννοούνται.


Αξία της γλώσσας

·Αναβάθμιση πνευματικού επιπέδου με την κινητοποίηση της σκέψης και την καλλιέργεια του λογισμού, φορέας διεύρυνσης των γνωστικών οριζόντων του ατόμου.

·«Εργαλείο» αναχαίτισης της χειραγώγησης που επιχειρείται από έντεχνους μηχανισμούς προπαγάνδας, οι οποίοι μαζοποιούν τον άνθρωπο υπονομεύοντας την προσπάθεια του να κρίνει και να αξιολογεί πρότυπα και αξίες.

·Ενσταλάζει στον άνθρωπο τη σημασία των ιδανικών, αφού με όχημα τη γλώσσα διασώζονται διαχρονικές αξίες όπως η δικαιοσύνη, η αξιοπρέπεια, η ανθρωπιά.

·Με τη συνδρομή της εκφράζονται συναισθήματα που αγγίζουν τον εσωτερικό κόσμο, εξευγενίζουν την ψυχή και ωθούν σε αγωνιστική δράση σε μια εποχή αναλγησίας και έντονης ηθικής κρίσης.

·Αποτελεί καθοριστικό παράγοντα κοινωνικοποίησης, επειδή ενδυναμώνει την έμφυτη τάση για επικοινωνία, επιτρέπει το διάλογο, οπότε επιλύονται γόνιμα οι διαφορές, ενισχύεται η δημιουργική προσέγγιση και αποτρέπεται η περιθωριοποίηση.

·Καλλιεργεί ένα πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας που συντελεί στην εύρυθμη λειτουργία του συνόλου, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των σύγχρονων μεγαλουπόλεων και του ατομοκεντρισμού.

·Πολιτικοποίηση και εδραίωση της δημοκρατίας, με την έννοια ότι οι πολίτες μέσω της γλώσσας διεκδικούν τα δικαιώματα τους, συνειδητοποιούν τον πολιτικό τους ρόλο, ασκούν κριτική στα «κακώς κείμενα».

·Η γλώσσα αποτελεί μέσο διαλόγου και ανταλλαγής επιχειρημάτων, «εργαλείο» γόνιμης αντιπαράθεσης, πολυφωνίας και φορέα επαφής με την πολιτική πραγματικότητα.

·Αναπτύσσει κάθε κλάδο του ανθρώπινου πολιτισμού. Είναι  μέσο δημιουργίας στα γράμματα και στην τέχνη ( λογοτεχνία, θέατρο, μουσική ), συντηρεί τα επιστημονικά επιτεύγματα ( γραπτός λόγος ) και προωθεί τη δημιουργικότητα του ανθρώπου και τις νέες επιστήμες ( πληροφορική ).

·Συντελεί στη διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας, καθώς συνιστά συνεκτικό στοιχείο της εθνικής φυσιογνωμίας ενός λαού αλλά και διότι με τη γλώσσα διασώζεται η  πολιτιστική κληρονομιά και συνδέεται το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον.

·Τονώνει την οικουμενική συνείδηση, αφού μέσω της γλωσσομάθειας κατανοούνται οι ιδιαιτερότητες των επιμέρους πολιτισμών και ο ψυχισμός κάθε λαού και δρομολογούνται με άξονα το διάλογο, οι διεργασίες για την επίλυση ζωτικών παγκόσμιων προβλημάτων ( απειλή ειρήνης, οικολογικό αδιέξοδο, καταπάτηση δικαιωμάτων ).

·Συμπερασματικά: η γλώσσα είναι πηγή δημιουργικότητας, αποτελεί αξία ηθικοπνευματική, στέκει ως «πυλώνας» της εθνικής φυσιογνωμίας και φέρνει στον κόσμο την ελευθερία και τον πολιτισμό.

                 Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος