Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

20 Μαρ 2012

ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Διάλογος (Σχεδιάγραμμα)


                                         ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 Ορισμός: Είναι η ανταλλαγή απόψεων πάνω σ’ ένα θέμα με στόχο την προσέγγιση της αλήθειας.


Αξία Διαλόγου

·Συμβολή στην εμβάθυνση της σκέψης, στην όξυνση της κριτικής ικανότητας, στη σωστή εκτίμηση γεγονότων και καταστάσεων μέσω της σφαιρικής τους θέασης και στην προσέγγιση της αλήθειας.

·Φορέας αυτογνωσίας, καθώς ο άνθρωπος δέχεται κρίσεις για τον εαυτό του από τους συνομιλούντες και γνωρίζει τα θετικά αλλά και τα αρνητικά στοιχεία της προσωπικότητας του.

·Επίλυση προβλημάτων, πρόληψη συγκρούσεων, περιστολή βίας και αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

·Στήριγμα της δημοκρατίας με την έκφραση απόψεων, τη διαλεκτική προσέγγιση των ζητημάτων και την άσκηση κριτικής στα τεκταινόμενα. Βασικό μέσο διαμόρφωσης του δημοκρατικού ήθους των πολιτών.

·Βοηθά στη συνάντηση των ψυχών και στη σφυρηλάτηση υγιών κοινωνικών σχέσεων.

·Αποτελεί ωστική δύναμη για την προώθηση των επιστημών, των τεχνών και των γραμμάτων.

·Καλλιεργεί πνεύμα ομόνοιας και συνεργασίας και έτσι πολλαπλασιάζονται οι δυνατότητες επιτυχούς αντιμετώπισης κοινών προβλημάτων

·Θεωρείται η ιδανική μορφή διδασκαλίας, καθώς επιτυγχάνεται η ενεργητική μαθητεία και καθίσταται ενδιαφέρουσα η εκπαιδευτική διαδικασία.

Προϋποθέσεις εποικοδομητικού Διαλόγου

· Γνώση του προς συζήτηση αντικειμένου, καθαρότητα σκέψης, ορθή επιχειρηματολογία.

·Δεκτικότητα σε νέες απόψεις, απαλλαγή από στερεοτυπικές αντιλήψεις και προκαταλήψεις, αυθεντισμό και δογματισμό.

·Σεβασμός στη γνώμη του άλλου, ειλικρινείς προθέσεις, αποφυγή ιδιοτέλειας και προσπάθειας εξυπηρέτησης του προσωπικού συμφέροντος.

·Αυτοπειθαρχία και υπομονή, ηρεμία, ήπιο ύφος, αποφυγή εριστικού τόνου και ευπρέπεια.

·Αποφυγή μετατροπής της συζήτησης σε προσωπική διένεξη.

·Εκτίμηση γνώμης συνομιλητή, υποχώρηση εγωισμού και διάθεση τροποποίησης της προσωπικής άποψης.

·Δημοκρατικό κοινωνικό κλίμα που ευνοεί την ελευθερία έκφρασης, την άσκηση κριτικής, τη διεκδίκηση και την πολυφωνία.

Αιτίες κρίσης του Διαλόγου σήμερα

·Αυξημένες απαιτήσεις ζωής, πολλαπλά προβλήματα, έλλειψη χρόνου και διάθεσης για συνομιλία με το συνάνθρωπο.

·Κρίση αξιών, ατομικισμός, ανταγωνιστικές σχέσεις, απομόνωση, έλλειψη επικοινωνίας.

·Χαμηλό πνευματικό επίπεδο και λανθασμένη διαπαιδαγώγηση από τους φορείς αγωγής

·Έλλειψη υγιούς διαλόγου στο χώρο της πολιτικής, ο οποίος θα αποτελούσε θετικό πρότυπο για τους απλούς πολίτες.

                 
                 Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης  (Εκθεσιολόγος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος