Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

20 Μαρ 2012

ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Διαγώνισμα (Γλωσσική Κρίση)ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Στη σημερινή εποχή, εποχή κατάργησης των συνόρων, συνένωσης των κρατών, διεύρυνσης και ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των λαών η γλωσσομάθεια αναδεικνύεται σε αναπόδραστη ανάγκη. Η εκμάθηση μιας δεύτερης ή και τρίτης γλώσσας, πέρα από τη μητρική, είναι διαδικασία απαιτητική μεν, όμως πολλά υποσχόμενη.
  
 
  Η γνώση μιας ξένης γλώσσας σημαίνει εφοδιασμό του πνεύματος με ιδέες, σημαίνει μύηση σ’ ένα διαφορετικό τρόπο θέασης του κόσμου, σημαίνει άνοιγμα σε μία άλλη κοσμοαντίληψη. Συνεπώς η γλωσσομάθεια συντελεί στην ευρύτητα του πνεύματος, συμβάλλει στην ολοκλήρωση της μόρφωσης.
 
 Ειδικά σήμερα που η ζωή  προχωρά με ραγδαίους ρυθμούς, λόγοι καθαρά πρακτικοί ωθούν στη γλωσσομάθεια. Ο νέος που φιλοδοξεί να μπει δυναμικά στον επαγγελματικό στίβο και να προχωρήσει με αξιώσεις, οφείλει να κατέχει αυτό το απαραίτητο εφόδιο. Η γνώση ξένων γλωσσών πολλαπλασιάζει τις επαγγελματικές προοπτικές, ενώ, ταυτόχρονα, διευρύνει τις επιλογές για ψυχαγωγία. Η οικουμενοποίηση του πολιτισμού δημιουργεί ποικιλία τρόπων ψυχαγωγίας και καλεί σε απολαύσεις που μόνο οι γλωσσομαθείς μπορούν να γνωρίσουν.
 
 Οι γλωσσομαθείς είναι εξάλλου, οι πλέον ευπροσάρμοστοι σ’ έναν κόσμο του οποίου οι αποστάσεις εκμηδενίζονται. Αυτοί είναι σε θέση να επικοινωνούν με ανθρώπους ποικίλης προέλευσης, αναπτύσσοντας την κοινωνικότητα τους. Αυτοί έχουν τα εφόδια να παρακολουθήσουν την επιστημονικοτεχνική εξέλιξη μέσα από την ξένη βιβλιογραφία και ειδησεογραφία. Αυτοί είναι ικανοί να οικειωθούν έναν άλλο πολιτισμό και να μεταφέρουν γόνιμα στοιχεία στο δικό τους, τον οποίο βλέποντας πλέον μέσα από νέο πρίσμα, εκτιμούν καλύτερα.
 
 Η γλωσσομάθεια, ωστόσο, εγκυμονεί και κινδύνους, στο βαθμό που η ξένη γλώσσα υπερτιμάται και η προσπάθεια για τη μάθηση της καταβάλλεται σε βάρος του χρόνου και του ενδιαφέροντος που απαιτεί η γνώση της μητρικής γλώσσας και του εθνικού πολιτισμού. Στην περίπτωση αυτή, το άτομο ρέπει στο μιμητισμό και την ξενομανία, απομακρύνεται από την παράδοση και τις αξίες της, ενώ ο πολιτισμός αλλοτριώνεται και η ιδιαιτερότητα του εξαλείφεται κάτω από την κυριαρχική επίδραση άλλων ισχυρότερων. Γι’ αυτό, η στάση των αναπτυσσόμενων κυρίως λαών πρέπει να είναι προσεκτική και συνετή, ώστε να μη διακυβεύεται η ακεραιότητα   του εθνικού πολιτισμού.


Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.    Να αποδώσετε περιληπτικά το νόημα του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.
                                                                               ( Μονάδες 25 )

2.    Να βρείτε τη δομή της 4ης παραγράφου.
                                                                                ( Μονάδες 5 )

3.    Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου,
                                                                                 ( Μονάδες 5 )

4.    Να βρείτε τρεις συνδετικές λέξεις ή φράσεις στο παραπάνω κείμενο και να αναφέρετε τι δηλώνουν.
                                                                                  ( Μονάδες 5 )

5.   « Οι γλωσσομαθείς είναι εξάλλου,  οι πλέον ευπροσάρμοστοι σ’ έναν κόσμο του οποίου οι αποστάσεις εκμηδενίζονται ». Να αναλύσετε την άποψη του συγγραφέα σε μία παράγραφο 80 – 100 λέξεων.
                                                                                   ( Μονάδες 10 )

6.    Να  δώσετε ένα δικό σας τίτλο στο κείμενο.
                                                                                   ( Μονάδες 5 )

7.  « Η οικουμενοποίηση του πολιτισμού δημιουργεί ποικιλία τρόπων ψυχαγωγίας ». Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
                                                                                   ( Μονάδες 5 )

8.   Η Ελλάδα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Ευρώπης και οι κάτοικοι της είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Να αναφερθείτε στους λόγους που καθιστούν αναγκαία τη γλωσσομάθεια για κάθε Έλληνα νέο στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης αλλά και στην ενδεδειγμένη στάση του απέναντι στους κινδύνους που κρύβει η γνώση ξένων γλωσσών.
                                                                                     ( Μονάδες 40 )


                      Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος