Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

8 Απρ 2012

Η ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

                                    
                                              Η ΜΟΡΦΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣΑιτιολόγηση Φαινομένων
 • Υλιστική νοοτροπία, θεοποίηση της ύλης, αναγωγή του χρήματος σε υπέρτατη αξία, ταύτιση υλικών αγαθών με ευτυχία.
 • Ατομικισμός, προσπάθεια ικανοποίησης προσωπικών αναγκών και συμφερόντων, αδιαφορία για τον συνάνθρωπο και τα προβλήματα του.
 • Κρίση ηθικών αξιών (ανθρωπιά, σεβασμός, φιλία, αγάπη).
 • Σοβαρά κοινωνικά προβλήματα (βία, ανεργία, οικονομική ύφεση, φτώχεια, μετανάστευση).
 • Έντονοι ρυθμοί ζωής, πολλαπλοί ρόλοι, υπερεργασία, σωματική κόπωση, ψυχική εξάντληση, άγχος, έλλειψη ελεύθερου χρόνου.
 • Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, αναλφαβητισμός, απουσία κριτικής ικανότητας, ευκολία παραπλάνησης και χειραγώγησης.
 • Κρίση θεσμού οικογένειας, αρνητικά πρότυπα, λανθασμένη διαπαιδαγώγηση, ψυχική αποξένωση γονέων-παιδιών.
 • Εκπαίδευση: τεχνοκρατικός χαρακτήρας, αδυναμία παροχής ανθρωπιστικής παιδείας.
 • Κυριαρχία μέσων ενημέρωσης, κερδοσκοπική λειτουργία, προβολή καταναλωτικών προτύπων, προώθηση υλιστικής νοοτροπίας.
 • Νόθες μορφές ψυχαγωγίας, αδιαφορία για γνήσια τέχνη και δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.
 • Πολιτικοί: τυχοδιωκτισμός, υποσχεσιολογία, ανικανότητα, διαφθορά, δημαγωγία.
 • Αλόγιστη καταστροφή της φύσης,έλλειψη οικολογικής συνείδησης, ανυπαρξία περιβαλλοντικής αγωγής, εξάνληση πρώτων υλών, πηγών ενέργειας.              
                                           Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος