Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

16 Απρ 2012

ΕΙΔΗΣΗ (Οργάνωση -Περιεχόμενο)


ΕΙΔΗΣΗΟΡΓΑΝΩΣΗ


   Α΄Βαθμίδα(Γενική)


ΤΙΤΛΟΣ: Συνοψίζεται το γεγονός. Αποκαλύπτεται η οπτική γωνία του δημοσιογράφου.


    Β΄ Βαθμίδα(Ειδικότερη)

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκθέτονται τα κύρια στοιχεία που συνθέτουν το γεγονός.

   Γ΄ Βαθμίδα(Αναλυτική)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΙΔΗΣΗΣ: Παρουσιάζονται οι λεπτομέρειες.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Γνωστοποιούνται:

v    Ο ΤΟΠΟΣ και ο ΧΡΟΝΟΣ που συντελέστηκε το συμβάν

v    Ο ΤΡΟΠΟΣ εκτύλιξης του

v    Η ΑΙΤΙΑ που το  προκάλεσε

v    Ο ΣΚΟΠΟΣ για τον οποίο συνέβη

v    Το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ που προκάλεσε

v   
Τα ΠΡΟΣΩΠΑ που συμμετείχαν (όνομα, ηλικία, καταγωγή, επάγγελμα, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά).

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος