Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

11 Απρ 2012

ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Κριτική σκέψη (Σχεδιάγραμμα)


ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ


Είναι η πνευματική ικανότητα του ανθρώπου να εμβαθύνει και να αξιολογεί με επιτυχία τα ποικίλα κοινωνικά ερεθίσματα.


Η αξία της κριτικής σκέψης


v Βοηθά το άτομο να κατανοήσει, να αφομοιώσει και να αξιοποιήσει  την προσφερόμενη γνώση.

v Προϋποθέτει την εμπεριστατωμένη γνώση του εξεταζόμενου αντικειμένου ή φαινομένου.

v    Προωθεί  τον προβληματισμό και τη στοχαστική διάθεση.

v Αποτελεί το έναυσμα για ερευνητική δράση, αυτενέργεια και ανάληψη πρωτοβουλιών.

Αποτελεί τον αντίποδα της αποστήθισης και του άγονου εγκυκλοπαιδισμού στο χώρο της εκπαίδευσης.

v    Συντελεί στην εξάλειψη των προλήψεων και των προκαταλήψεων.

 v Συμβάλλει στην οικονομική πρόοδο, καθώς αυξάνει την παραγωγικότητα και καλλιεργεί την επαγγελματική συνείδηση.

Με τη συνδρομή της ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται σε βάθος  και αποκωδικοποιεί την σύγχρονη πραγματικότητα.

v  Αποτελεί τη βάση για την ολοκληρωμένη πνευματική συγκρότηση του ατόμου.

  v Ανοίγει το δρόμο για αυτοκριτική και την κατάκτηση της αυτογνωσίας.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα δεν αναπτύσσει την κριτική σκέψη του μαθητή, γιατί:

 v Στηρίζεται σε μια τυποποιημένη και παρωχημένη μορφή διδασκαλίας.

 v Κυριαρχεί η αυθεντία του καθηγητή και ο μαθητής απλά παρακολουθεί αδρανής χωρίς δημιουργική συμμετοχή.

v Η γνώση εκπορεύεται από ένα και συχνά ελλιπές σχολικό εγχειρίδιο.

v Ο μαθητής απομνημονεύει, χωρίς να αντιλαμβάνεται όσα διαβάζει.

v   Δεν είναι η διδακτέα ύλη σύμφωνη με τις ικανότητες του μαθητή και τη διάρκεια του διαθέσιμου χρόνου.

v Ο εκπαιδευτικός με τον τρόπο εξέτασης αδυνατεί να ελέγξει την κριτική σκέψη και τη δημιουργική φαντασία του μαθητή.

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

v    Δεν υπάρχει η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.

v  Δεν αφήνει στο μαθητή περιθώρια για ανάληψη πρωτοβουλίας και αυτενέργεια.

Καθιστά τον εκπαιδευτικό δέσμιο του κοινού για όλα τα σχολεία αναλυτικού προγράμματος.

v Στόχος του μαθητή είναι η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

v    Δεν παρέχεται ολοκληρωμένη και ποιοτική γλωσσική παιδεία.
         
           Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος