Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

17 Απρ 2012

Έκθεση " Σύνδεση προτάσεων "ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
  


 Παρατακτική: αναφέρεται στη σύνδεση ισοδύναμων προτάσεων και επιτυγχάνεται με τους παρατακτικούς συνδέσμους. Οι σύνδεσμοι αυτοί είναι οι εξής:§        Συμπλεκτικοί : και, ούτε, μήτε, ουδέ, μηδέ

§        Διαχωριστικοί : ή, είτε

§        Αντιθετικοί : μα, αλλά, παρά, όμως, ωστόσο, μολαταύτα

§        Συμπερασματικοί : λοιπόν, ώστε, .αρα, επομένως

§        Επεξηγηματικός : δηλαδή

§        Συγκριτικός: παρά
        

Υποτακτική: αναφέρεται στη σύνδεση προτάσεων από τις οποίες η μία (δευτερεύουσα) εξαρτάται από την άλλη (κύρια ή δευτερεύουσα). Οι σύνδεσμοι αυτοί είναι οι εξής:

§        Ειδικοί: ότι, που, πως

§        Ενδοιαστικοί: μη(ν), μήπως

§        Χρονικοί: όταν, ενώ, καθώς, αφού, αφότου, πριν, μόλις, ώσπου

§  Εναντιωματικοί: αν και, έστω και αν, και αν, και να, ενώ, μολονότι, μόλο που, παρότι

§        Αιτιολογικοί: αφού, γιατί, επειδή, μια και, μια που, που(=γιατί)

§        Υποθετικοί: για να, να (=για να)

§        Αποτελεσματικοί: ώστε (να), που (=ώστε), έτσι που

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος