Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

16 Απρ 2012

Έκθεση " Εγκλίσεις "ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ

v    Οριστική: δηλώνει αυτό που σημαίνει το ρήμα ως κάτι το πραγματικό και σπανιότερα ως κάτι το δυνατό ή πιθανό.


v    Υποτακτική: δηλώνει αυτό που σημαίνει το ρήμα ως κάτι το επιθυμητό και το ενδεχόμενο και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις φανερώνει προτροπή, αποτροπή, ευχή, απορία, προσταγή ή απαγόρευση.


v    Προστακτική: φανερώνει προσταγή, προτροπή, απαγόρευση ή ευχή.

        
                    Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος