Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

19 Απρ 2012

Έκθεση " Βραχυπερίοδος - Μακροπερίοδος Λόγος "ΒΡΑΧΥΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΟΓΟΣ


v Με τη χρήση του βραχυπερίοδου λόγου επιταχύνεται ο ρυθμός παρουσίασης  του κειμένου και το ύφος διακρίνεται για τη ζωντάνια, την αμεσότητα, την απλότητα και τη σαφήνεια του.v Με τις μεγάλες περιόδους ο λόγος αποκτά συνθετότητα και πολυπλοκότητα και στο ύφος προσδίδεται επίσημος και αυστηρός τόνος.

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος