Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

20 Απρ 2012

Έκθεση Γ΄ Λυκείου " Επιχείρημα "


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

§ Επιχείρημα ονομάζεται το διευθετημένο σύνολο των λογικών προτάσεων /  κρίσεων που αποδεικνύει την ορθότητα μιας ιδέας. Ένα τυπικό επιχείρημα έχει συνήθως την εξής μορφή:


Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί.
Ο Σωκράτης είναι άνθρωπος.
Άρα, ο Σωκράτης είναι θνητός.


§  Οι δύο πρώτες προτάσεις / κρίσεις που χρησιμοποιούνται για την απόδειξη της τελικής θέσης, ονομάζονται προκείμενες, ενώ η τελική θέση καλείται συμπέρασμα. Η διανοητική πορεία κατασκευής ενός επιχειρήματος ονομάζεται συλλογισμός.

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος