Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

20 Απρ 2012

Έκθεση Γ΄ Λυκείου " Είδη Συλλογισμών "


ΕΙΔΗ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΩΝ§ Με κριτήριο τη διανοητική πορεία συναγωγής του συμπεράσματος οι συλλογισμοί διακρίνονται σε: παραγωγικούς, επαγωγικούς και αναλογικούς.


§ Παραγωγικός ονομάζεται ο συλλογισμός που ξεκινά από μία γενική και αφηρημένη αρχή, για να καταλήξει σ’ ένα συγκεκριμένο και ειδικό συμπέρασμα (γενικό-ειδικό).

§     Π.χ. Όλοι οι πλανήτες φωτίζονται από τον ήλιο.
        Η γη είναι πλανήτης.
        Άρα, η γη φωτίζεται από τον ήλιο.

§ Επαγωγικός ονομάζεται ο συλλογισμός που ξεκινά από μία ειδική και συγκεκριμένη διαπίστωση, για να καταλήξει σ’ ένα γενικό συμπέρασμα (ειδικό-γενικό).

§        Π.χ.  Το άλογο, το λιοντάρι, η φάλαινα … είναι θηλαστικά.
              Το άλογο, το λιοντάρι, η φάλαινα … είναι ζώα.
              Άρα, τα θηλαστικά είναι ζώα.

§  Αναλογικός είναι ο συλλογισμός που ξεκινά από μία ειδική διαπίστωση, για να καταλήξει σε μία, επίσης, ειδική διαπίστωση (ειδικό-ειδικό).

§        Π.χ: Στο παλιό μου σχολείο υπάρχει γυμναστήριο.
             Στο σχολείο του φίλου μου, ομοίως.
             Άρα, και στο νέο μου σχολείο θα υπάρχει γυμναστήριο.

§ Β. Με κριτήριο το είδος των προκείμενων προτάσεων οι συλλογισμοί διακρίνονται σε κατηγορικούς, υποθετικούς και διαζευκτικούς.

§  Κατηγορικός είναι ο συλλογισμός στον οποίο μία ή δύο προκείμενες είναι κατηγορικές προτάσεις(πρόκειται για προτάσεις στις οποίες αποδίδεται στο υποκείμενο μια ιδιότητα ή ένας χαρακτηρισμός).

§        Π.χ:  Ο ελέφαντας είναι ζώο.
              Τα ζώα είναι θνητά.
              Άρα, ο ελέφαντας είναι θνητός.

§ Γ. Με κριτήριο τον αριθμό των προκείμενων προτάσεων οι συλλογισμοί διακρίνονται σε άμεσους και έμμεσους.

§   Άμεσος ονομάζεται ο συλλογισμός του οποίου το συμπέρασμα προκύπτει από μία μόνο προκείμενη.

§        Π.χ:  Πολλές φορές τον συνέλαβε η αστυνομία στο παρελθόν.
              Άρα, είναι σεσημασμένος κακοποιός.

§   Έμμεσος είναι ο συλλογισμός του οποίου το συμπέρασμα προκύπτει από δύο ή περισσότερες προκείμενες.

§         Π.χ.:  Όλοι οι μαθητές του Γ1 είναι καλοί στα θετικά μαθήματα.
               Ο Γιώργος ανήκει στο Γ1.
               Άρα, είναι καλός στα μαθηματικά.


ΠΗΓΗ: 'Η Νεοελληνική Γλώσσα στο Λύκειο' Π.Χατζημωυσιάδης - Μ.Αθανασίου, εκδόσεις, Μεταίχμιο

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος