Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

21 Απρ 2012

Έκθεση " Ανάλυση Θέματος "


                                                         ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ανάλυση θέματος ονομάζεται η μέθοδος με την οποία ο συγγραφέας ενός κειμένου αναπτύσσει το πρόβλημα που τον απασχολεί.
Τρόποι ανάλυσης:

1. Ορισμός: διασαφήνιση του νοήματος της εξεταζόμενης έννοιας και υπογράμμιση των βασικών χαρακτηριστικών της.

2.  Διαίρεση : διαχωρισμός της κεντρικής έννοιας στα τμήματα που την αποτελούν ή ταξινόμηση των βασικών πλευρών του εξεταζόμενου ζητήματος.

3.Διευκρίνιση : ανάπτυξη του θέματος με την παρουσίαση παραδειγμάτων.

4. Σύγκριση και αντίθεση : επισήμανση των ομοιοτήτων ή και των διαφορών ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες έννοιες, φαινόμενα, προβλήματα.

5.Αιτιολογική ανάλυση : ανάπτυξη των αιτιών ή και των αποτελεσμάτων του ζητήματος.

6. Ανάλυση διαδικασίας: εξήγηση του τρόπου κατασκευής και λειτουργίας ενός αντικειμένου, μηχανισμού ή φαινομένου.
          

                   Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος