Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

21 Απρ 2012

Έκθεση " Επιστημονικά είδη "


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ

                                                                  

1. Μελέτη: επιστημονικό κείμενο που περιέχει την διεξοδική μελέτη ενός θέματος και τα συμπεράσματα της.


2. Πραγματεία: αναλυτική γραπτή έκθεση μιας επιστημονικής έρευνας και των πορισμάτων της.

3. Διατριβή: επιστημονική εξέταση ενός πρωτότυπου ζητήματος και υποβάλλεται προς κρίση σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα με στόχο την απόκτηση επιστημονικού τίτλου.

4. Μονογραφία: κείμενο επιστημονικού χαρακτήρα που αποτελεί την λεπτομερειακή επιστημονική έρευνα ενός απόλυτα εξειδικευμένου θέματος.
           

                       Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος