Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

10 Απρ 2012

ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Φυσικό Περιβάλλον (Σχεδιάγραμμα)
Φυσικό περιβάλλον

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


Αίτια καταστροφής της φύσης

§ Αλόγιστη ανάπτυξη της τεχνολογίας και της βιομηχανίας, επικράτηση οικονομικού  ορθολογισμού , καλλιέργεια καταναλωτικής νοοτροπίας στο σύγχρονο άνθρωπο.§ Τεχνοκρατικός χαρακτήρας των θετικών , κυρίως , επιστημών , απουσία οικολογικής συνείδησης, ως αποτέλεσμα του μονομερούς προσανατολισμού του εκπαιδευτικού συστήματος.

§ Ταύτιση της τεχνολογικής ανάπτυξης  με την ευτυχία. Εγκλωβισμός ανθρώπου στο βιομηχανοποιημένο τρόπο ζωής και προσκόλληση στην ειδίκευση , με αποτέλεσμα την έλλειψη πολύπλευρης μόρφωσης , την ηθικοπνευματική απογύμνωση και την έλλειψη σεβασμού προς τη φύση.

§  Η αστυφιλία δημιούργησε υδροκέφαλα αστικά κέντρα , με απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης.

§    Πρόκληση εμπρησμών με στόχο την οικοπεδοποίηση δασικών εκτάσεων.

§  Τα αναρίθμητα μέσα μεταφοράς και οι βιομηχανικές μονάδες μολύνουν με τα καυσαέρια το περιβάλλον.

§  Η έλλειψη οικολογικής συνείδησης εκφράζεται με την αδιαφορία για την ομαλή λειτουργία του ζωικού και φυσικού βασιλείου , την εκμεταλλευτική διάθεση και την απληστία που βρίσκουν αντίκρισμα σε πράξεις καταπίεσης και καταστροφής της φύσης .

§ Ο κυβερνήσεις αδιαφορούν σε περιπτώσεις καταστροφής της φύσης , προωθώντας μια αντιοικολογική εκβιομηχάνιση , εξυπηρετούν οικονομικά συμφέροντα και επιτρέπουν έμμεσα την οικολογική  εκβιομηχάνιση , εξυπηρετούν οικονομικά συμφέροντα και επιτρέπουν έμμεσα την οικολογική καταστροφή.

Συνέπειες καταστροφής της φύσης

§  Εμφάνιση επικίνδυνων ασθενειών , καταστροφή του όζοντος που αποτελεί απειλή για κάθε μορφής ζωή.

§ Επίταση άγχους , προσβολή νευρικού συστήματος , αύξηση της επιθετικότητας εξαιτίας των πιεστικών συνθηκών διαβίωσης .

§  Εξάντληση  φυσικών πόρων και πρώτων υλών.

§  Εξάλειψη ειδών χλωρίδας και πανίδας.

§  Αποψίλωση δασών.

§ Ρύπανση νερού και εδάφους από βιομηχανικά απόβλητα και χημικά λιπάσματα.

§  Αλλαγή κλιματολογικών συνθηκών.

§  Δημιουργία φαινομένου θερμοκηπίου.

Τρόποι αντιμετώπισης
  
Οικογένεια

-Διάλογος , μετάδοση σεβασμού στο περιβάλλον, ενημέρωση παιδιών για το πρόβλημα , επισκέψεις  στη φύση.
  
Σχολείο
- Ανθρωπιστική παιδεία ,ευαισθητοποίηση νέων για τα οικολογικά θέματα, ειδικό μάθημα για Οικολογία, πρωτοβουλίες  για δεντροφυτεύσεις, ανακύκλωση, πολιτιστικές εκδηλώσεις με θέμα το περιβάλλον.
   
Μ.Μ.Ε

- Έγκαιρη ,έγκυρη ενημέρωση , πνευματικά πρότυπα, προβολή πνευματικών ανθρώπων που θα ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τα οικολογικά ζητήματα.

- Ευαισθητοποίηση επιστημόνων και πνευματικών ανθρώπων.
   
Κράτος

- Συνειδητοποίηση του προβλήματος από τις κυβερνήσεις και πολιτική   βούληση για την αντιμετώπισή του .

- Νέες μέθοδοι καλλιέργειας της γης λιγότερο βλαπτικές για τη φύση

- Αναδόμηση και χωροταξική διάταξη που σέβεται το περιβάλλον.

-   Αντιρρυπαντική τεχνολογία , χρήση βιολογικού καθαρισμού , ανακύκλωση σκουπιδιών , χαρτιού, αλουμινίου

- Αυστηροί νόμοι προστασίας της φύσης , ποινές στους παραβάτες ανεξαρτήτως  πολιτικού κόστους.

-   Προστασία βιοτόπων , εθνικών δρυμών

-   Χρήση γεωθερμικής ηλιακής , αιολικής ενέργειας

-   Παγκόσμια συστράτευση ηγετών και προσπάθεια εύρεσης λύσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Άτομο

 Ενημέρωση , ευαισθητοποίηση ,άσκηση πιέσεων σε κυβερνήσεις για τη λήψη μέτρων , μαζική διεκδίκηση μέσα από οικολογικές οργανώσεις , περιορισμός ασύδοτης μανίας για κέρδος.

    
                    Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος