Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

10 Απρ 2012

ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Τουρισμός (Σχεδιάγραμμα)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


    Ο τουρισμός δηλώνει την προσωρινή μετακίνηση ανθρώπων από τον τόπο διαμονής τους σε άλλους τόπους για μορφωτικούς ψυχαγωγικούς και ψυχολογικούς λόγους. Στην εποχή μας έχει κυρίως χαρακτήρα αναψυχής και στόχο τη διασκέδαση και τη χαλάρωση από τους έντονους ρυθμούς ζωής.


Αίτια ανάπτυξης σύγχρονου τουρισμού

§    Ο εκσυγχρονισμός των μέσων μετακίνησης και επικοινωνίας .

§   Το αναπτυγμένο βιοτικό επίπεδο των ατόμων , η οικονομική εξέλιξη , η αύξηση του ελεύθερου χρόνου, η θέσπιση του « κοινωνικού τουρισμού».

§     Η ειρήνευση μεταξύ κρατών και η πολιτική ομαλότητα.

§ Το άγχος, η ρουτίνα, η ανία. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής στις μεγαλουπόλεις ωθεί στην ανάγκη για φυγή , για αλλαγή παραστάσεων, για ψυχική εκτόνωση , για αναζωογόνηση.

§   Η καταλυτική επίδραση των μέσων ενημέρωσης και ιδίως της διαφήμισης.


§  Η κατάργηση των συνόρων , η ενοποίηση της Ευρώπης , η ελεύθερη μετακίνηση πολιτών.

§ Ο υγιής ανταγωνισμός των τουριστικών επιχειρήσεων (υποδομές , παροχές υπηρεσιών).

§  Οι αγορές αγαθών από άλλες χώρες , οι επαγγελματικές ανάγκες.

§ Η επιθυμία γνωριμίας και επαφής με άλλους λαούς για μορφωτικούς και πολιτιστικούς λόγους.

§  Η γλωσσομάθεια  που διευκολύνει την επαφή με άλλους λαούς.

Θετικές συνέπειες
     

Οικονομικές – Οικολογικές

§   Αναπτυξιακά έργα (οδικό δίκτυο, λιμάνια, αεροδρόμια).

§ Επαγγελματικές διέξοδοι και θέσεις εργασίας σε ένα κύκλωμα επαγγελμάτων (ξενοδοχειακές μονάδες , ταξιδιωτικά γραφεία, ξεναγοί, καταστήματα).

§   Διατήρηση παραδοσιακών επαγγελμάτων.

§    Εισροή συναλλάγματος (διακίνηση χρήματος και αγαθών).

§    Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, οικονομική άνθιση.

§    Τόνωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

§   Περιφερειακή ανάπτυξη και αξιοποίηση των τουριστικών περιοχών (καταπολέμηση αστυφιλίας).

§ Ορισμένες μορφές του  (αγροτοτουρισμός, οικοτουρισμός) προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον.
      
    Πνευματικές

§ Ευρύτερη  μόρφωση, άνοιγμα πνευματικών οριζόντων, ανταλλαγή ιδεών, γνώση νέων τρόπων σκέψης και ζωής.
     

       
     Ψυχικές

§Ψυχική ανανέωση , αναζωογόνηση ψυχής, ξεκούραση, χαλάρωση από τους έντονους ρυθμούς ζωής. Αντιμετώπιση πλήξης και ανίας με την αλλαγή παραστάσεων.

Πολιτιστικές

§  Προβολή  της χώρας και του πολιτισμού της στο εξωτερικό.

§Αναβίωση παράδοσης αλλά και εμπλουτισμός τεχνοτροπιών από πολιτιστικές επιρροές του εξωτερικού.

§  Γνωριμίες με ήθη και έθιμα, ανταλλαγές πολιτιστικών προϊόντων.

Κοινωνικές - Εθνικές

§  Επαφή, επικοινωνία, γνωριμία ανθρώπων και λαών που καταργεί τα γεωγραφικά  σύνορα, ανάπτυξη κοινωνικότητας.

§ Διακριτική συνεργασία για την επίλυση παγκόσμιων προβλημάτων με συνέπεια τη βελτίωση των διακρατικών σχέσεων και τη δημιουργία ήπιου πολιτικού κλίματος.

§   Άρση των εθνικιστικών προκαταλήψεων και του ρατσισμού.
   Ο άνθρωπος ταξιδεύοντας αντιλαμβάνεται την ετερότητα αλλά και την ομοιότητα των εθνών,

§ Επικράτηση πνεύματος ειρήνης, συναδέλφωσης  και συνύπαρξης των λαών.

Αρνητικές συνέπειες
      
     Οικονομικές - Οικολογικές

§Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον (άναρχη, κακόγουστη δόμηση , ρύπανση, σκουπίδια, τσιμέντο, εξαφάνιση  πράσινου, αποψίλωση δασών, βεβήλωση αρχαιολογικών χώρων), ελάττωση φυσικών πόρων.

§Οι ανεπαρκείς υπηρεσίες ,λόγω της έλλειψης ποιότητας και της απουσίας επαγγελματικής συνείδησης, καθιστούν πιθανή τη συρρίκνωση του τουριστικού ρεύματος .

Ηθικές - Πολιτιστικές

§  Η ξενομανία και ο δουλικός, στείρος μιμητισμός επιφέρουν εισβολή ξενόφερτων ηθών και τρόπων ζωής.

§    Η γλωσσική αλλοτρίωση , η νόθευση της γλώσσας με ξένα στοιχεία.

§    Η λαϊκή τέχνη εμπορευματοποιείται , βιομηχανοποιείται.

§    Η απληστία , η κερδοσκοπία και η εκμετάλλευση των τουριστών.

§    Η αλλοίωση των παραδοσιακών οικισμών.

Κοινωνικές – Εθνικές  

§ Η πρόκληση φαινομένων κοινωνικής παθογένειας : η διάδοση ναρκωτικών, η αύξηση της εγκληματικότητας.

§   Η καθιέρωση αρνητικών προτύπων.

§  Η φθορά ηθών και εθίμων (ελευθεριότητα ηθών, εκφυλισμός αξιών).

§Ο αποχρωματισμός της  εθνικής φυσιογνωμίας και η αλλοίωση της εθνικής ταυτότητας.


Προϋπόθεσεις υγιούς ανάπτυξης τουρισμού.

Άτομο :
 προγραμματισμός , οργάνωση , εξυπηρέτηση , φιλοξενία , σεβασμός, σοβαρότητα όσων απασχολούνται στις υπηρεσίες του τουρισμού.

Σχολείο :
Τουριστική αγωγή και παιδεία αλλά και ανάπτυξη κριτικής ικανότητας για την αποφυγή του στείρου μιμητισμού.Σεβασμός προς την παράδοση , ανάδειξη πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς.

 Πολιτεία : Καλύτερες υποδομές : βελτίωση συγκοινωνιακού και επικοινωνιακού δικτύου, εκσυγχρονισμός  των ξενοδοχειακών μονάδων , λιμανιών, αεροδρομίων, τουριστικών προγραμμάτων.
     -         Αξιοποίηση των αξιοθέατων και προβολή των αρχαιολογικών χώρων.

-         Στήριξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

-         Ενίσχυση κοινωνικού τουρισμού.

-  Επικράτηση πολιτικής και κοινωνικής ηρεμίας, ειρηνικές διακριτικές σχέσεις.

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Αγροτοτουρισμός –Οικοτουρισμός
Αναπτύσσονται στην ύπαιθρο και παρέχουν υπηρεσίες , όπως: καταλύματα, διατροφή, πολιτισμικές και οικολογικές δραστηριότητες, πληροφορίες περιηγητών. Αποτελούν προσπάθειες να ενταχθούν οι αγροτικές κοινωνίες στον καταμερισμό του εθνικού τουριστικού εισοδήματος.

Οφέλη

§ Αναβίωση παραδοσιακών οικισμών.

§ Προβολή πολιτιστικής κληρονομιάς.

§ Ανάπτυξη υγιών ανθρώπινων σχέσεων μεταξύ τουριστών και ντόποιων.

§  Προστασία φύσης.

§ Ευαισθητοποίηση αναφορικά με την αξία της φύσης και τη σημασία των πόρων της.

§  Δημιουργία θέσεων εργασίας.

§  Αξιοποίηση τοπικών αγροτικών προϊόντων .

Χειμερινός τουρισμός

Πρόκειται για τον τουρισμό που αναπτύσσεται κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές.

Οφέλη

§  Προβολή φυσικού περιβάλλοντος.

§  Περιφερειακή ανάπτυξη και αξιοποίηση των ορεινών περιοχών.

§  Εξασφάλιση απασχόλησης για τους ντόπιους.Εκπαιδευτικός τουρισμός

Πρόκειται για τον τουρισμό που δημιουργείται από τις εκδρομές των σχολείων.

Οφέλη

§  Παιδαγωγική και μορφωτική σημασία.

§   Ενδυνάμωση πατριωτισμού

§   Ανάπτυξη διανθρώπινων σχέσεων.

§  Αναζωογόνηση πνεύματος και ψυχής

Συναδέλφωση λαών , ειρηνική συνύπαρξη , άρση προκαταλήψεων και ρατσιστικών αντιλήψεων.

Πλεονεκτήματα ελληνικού τουρισμού

§   Το μεσογειακό κλίμα.

§    Η  καθαρότητα των θαλασσών.

§    Οι αρχαιολογικοί χώροι.

§     Η ελληνική φιλοξενία

§     Η ομορφιά του φυσικού τοπίου.

§  Η μακραίωνη ιστορία και παράδοση , ο αξιοθαύμαστος πολιτισμός της Ελλάδας.

Μειονεκτήματα ελληνικού τουρισμού

§   Η ακρίβεια

§Η προχειρότητα στην οργάνωση και στον προγραμματισμό , την τουριστική υποδομή και πολιτική.

§  Η «εκμετάλλευση » των τουριστών.

§  Η έλλειψη τουριστικής αγωγής και παιδείας.

§ Η ανεξέλεγκτη εισβολή τουριστών κακής ποιότητας για οικονομικούς λόγους.

Συμπεράσματα
     
    Ο τουρισμός επιφέρει πρόοδο οικονομική , πνευματική, ηθική, πολιτιστική, πολιτική, εθνική. Αν όμως επικρατεί προχειρότητα και ανοργανωσιά, αν απουσιάζει η υπευθυνότητα και η επαγγελματική ευσυνειδησία, τότε ο τουρισμός δέχεται ανεπανόρθωτα πλήγματα. Ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να αναζητήσει μέσω τουρισμού όχι μόνο τη διασκέδαση αλλά και την πνευματική καλλιέργεια .Χρέος μας είναι να διατηρήσουμε ανέπαφη την παράδοσή μας και αναλλοίωτη την εθνική μας φυσιογνωμία.

       
                         Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος