Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

11 Μαΐ 2012

Λεξιλόγιο (Αντώνυμα)


                                                             Αντώνυμα


1.     ευχαρίστηση ≠ δυσαρέσκεια
2.     ένταξη ≠ περιθωριοποίηση
3.     επικρίνω ≠ επιδοκιμάζω, επαινώ
4.     επικερδής ≠ ζημιογόνος
5.     καινοτομία ≠ συντηρητισμός, στασιμότητα
6.     λιτός ≠ σύνθετος, πολύπλοκος
7.     παραβαίνω ≠ τηρώ, σέβομαι
8.     ουσιώδης ≠ επουσιώδης, ασήμαντος
9.     ραγδαίος ≠ αργός
10. σπεύδω ≠ αργώ, καθυστερώ, αργοπορώ
11.  σαφής ≠ συγκεχυμένος
12.  σύμπνοια ≠ διχόνοια, διχογνωμία
13.   συνοχή ≠ διάσπαση, διάλυση
14.  σφαιρικός ≠ μονομερής
15.  τετριμμένος ≠ πρωτότυπος, μοντέρνος
16.  υπερισχύω ≠ υπολείπομαι
17.  φαιδρός ≠ σοβαρός
18.   φαύλος ≠ χρηστός, ενάρετος
19.   φερέγγυος ≠ αναξιόπιστος, αφερέγγυος
20.   χαλιναγώγηση ≠ αποδέσμευση, απελευθέρωση
21.   ωφέλεια ≠ βλάβη, ζημία
22.   ενδοτικός ≠ ανυποχώρητος
23.   φασματικός ≠ αληθινός
24.   αδόλεσχος ≠ φλύαρος
25.   εγκράτεια ≠ ασωτία, αποχαλίνωση
26.   καχυποψία ≠ εμπιστοσύνη
27.   ειλικρινής ≠ υποκριτικός
28.   εγκώμιο ≠ ψόγος, κατηγορία, επίκριση
29.   δογματικός ≠ διαλλακτικός
30.   εθνισμός ≠ εθνικισμός, σοβινισμός
                                     Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος