Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

26 Μαΐ 2012

Έκθεση Γ΄ Λυκείου - Επίλογοι ( Εθελοντισμός, Οικολογία, Μνημεία )

ΕΠΙΛΟΓΟΙ

Εθελοντισμός
 
 Τελικά, η εδραίωση αλλά και η προώθηση του εθελοντισμού στα πλαίσια της ενοποιημένης παγκόσμιας κοινότητας είναι καθήκον ατομικό και συλλογικό. Για την υλοποίηση αυτού του υψηλού αυτού στόχου είναι απαραίτητη η ποιοτική παιδεία. Μια παιδεία που θα διαπλάσει χαρακτήρες με ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά ικανούς να αντιληφθούν την αξία της ιδέας του εθελοντισμού και να αγωνιστούν για ένα κόσμο πιο ανθρώπινο και πιο ευτυχισμένο.Οικολογία
  
 Κρίνεται, επομένως, επιβεβλημένη η πλήρης διαφοροποίηση της συμπεριφοράς του ατόμου απέναντι στο φυσικό περιβάλλον. Βασικός άξονας  αυτής της αλλαγής θα είναι η καλλιέργεια  περιβαλλοντικής συνείδησης που θα «γεννήσει» οικολογικές ανησυχίες μέσω της βιωματικής επαφής  και θα αναπτύξει το σεβασμό και την αληθινή αγάπη για το μοναδικό πλανήτη μας. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο αγώνας για τη σωτηρία του είναι απαραίτητο να διακρίνεται από διάρκεια, συνέπεια και συλλογική δράση.


Μνημεία

 Συμπερασματικά, η δημιουργία μιας νέας και ουσιαστικής σχέσης με τα μνημεία αποτελεί αναγκαιότητα των καιρών μας. Σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης και πολιτιστικού ιμπεριαλισμού, τα μνημεία παραμένουν αγέρωχοι θεματοφύλακες της εθνικής μας κληρονομιάς και αναδεικνύουν ένα νέο τρόπο προσέγγισης της ζωής. Οφείλουμε, λοιπόν, να αξιοποιήσουμε τα διαχρονικά μηνύματα τους, για να ανακάμψουμε ως έθνος και να μπούμε σε τροχιά προόδου σε ένα κρίσιμο χρονικά σημείο της μακραίωνης πορείας μας.
  
                                     Ιωάννης Κανακούδης ( Εκθεσιολόγος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος