Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

10 Μαΐ 2012

Έκθεση Γ΄ Λυκείου - Παράγραφοι Θεμάτων (Ναρκωτικά, Διαφήμιση, Δια βίου παιδεία)


Παράγραφοι θεμάτωνΝαρκωτικά
  Η σωστή ενημέρωση είναι η καλύτερη πρόληψη κατά των ναρκωτικών. Μια ενημέρωση που για να φέρει αποτελέσματα πρέπει να είναι συνεχής, συστηματική, τεκμηριωμένη και φορείς της να είναι υπεύθυνα πρόσωπα, άνθρωποι που έχουν λάβει ανάλογη εκπαίδευση. Η αγωγή υγείας, η παρουσία ψυχολόγων στα σχολεία, η οργάνωση συμβουλευτικών σταθμών και ο διαφωτιστικός λόγος των ειδικών με δίαυλο επικοινωνίας τα μέσα πληροφόρησης μπορούν να συντελέσουν στην ουσιαστική προσέγγιση του ζητήματος. Μία άλλη βασική παράμετρος στον τομέα της πρόληψης και αυτή είναι ο αθλητισμός και η τέχνη. Οι νέοι που αθλούνται, που μετέχουν σε καλλιτεχνικές δράσεις, που ασχολούνται με πράγματα που τους ενδιαφέρουν και τους γεμίζουν, που διοχετεύουν την ενεργητικότητα τους σε δημιουργικό έργο και καλλιεργούν τις κλίσεις τους σπάνια πέφτουν στην παγίδα των ναρκωτικών. Είναι ανάγκη, λοιπόν, να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για την εκτόνωση της νεολαίας, ώστε να στραφεί σε γόνιμες μορφές αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου.


Διαφήμιση

 Η ελκυστική και επιστημονικά κατευθυνόμενη διαφήμιση έχει έκδηλες επιπτώσεις στην εποχή μας. Από τη μία μεριά, συντελείται επιτάχυνση των ρυθμών ζωής, διόγκωση του άγχους, διαρκής αίσθηση ανικανοποίητου, συρρίκνωση του ελεύθερου χρόνου και συνολική υποβάθμιση του επιπέδου ζωής εξαιτίας της καταναλωτικής υστερίας. Από την άλλη πλευρά, οι κοινωνικές σχέσεις μεταλλάσσονται, καθώς γίνονται τυπικές, απρόσωπες, ρηχές και αφήνουν απροστάτευτο τον άνθρωπο στις σειρήνες της διαφήμισης. Έτσι, μετατρέπεται σε παθητικό ετεροκατευθυνόμενο δέκτη, απολιτικοποιείται και ζει σε ένα πλασματικό σύμπαν, πολύ καλύτερο από το πραγματικό.

Δια βίου παιδεία
  
Οι διαρκείς ανακατατάξεις στη δομή των κοινωνιών επιβάλλουν νέα δεδομένα που καθιστούν αναγκαία την προσαρμογή των ανθρώπων σε πρωτόγνωρες συνθήκες. Παράλληλα, η ταχύρρυθμη τεχνολογική εξέλιξη  καθιστά επιτακτική τη δια βίου παιδεία με στόχο την εξοικείωση  με τις καινούριες απαιτήσεις. Άλλωστε και ο σκληρός ανταγωνισμός καθώς   και ο καταμερισμός της εργασίας κατευθύνουν νομοτελειακά τα άτομα σε αδιάλειπτη πορεία εμπλουτισμού των γνώσεων, με στόχο την επαγγελματική επιβίωση και ανέλιξη. Τέλος, η διαρκώς αυξανόμενη πληροφόρηση και  η ποσότητα των πληροφοριών που κατακλύζουν τον σημερινό πολίτη, καθιστούν υποχρέωση του τη διαρκή εγρήγορση με τη συνδρομή των μηχανισμών μετεκπαίδευσης.
                                       Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος