Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

10 Μαΐ 2012

Έκθεση Γ΄ Λυκείου - Παράγραφοι Θεμάτων (Τέχνη, Οικολογία, Ανθρώπινες σχέσεις)


Παράγραφοι ΕκθέσεωνΑνθρώπινες σχέσεις
 
Η έντονη κρίση των ηθικών αξιών που ενισχύεται από το υλιστικό πνεύμα της εποχής, την ιδιοτέλεια, τη χρηματοθηρία και τον ατομικισμό, έχουν ως αποτέλεσμα την υποχώρηση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Ο αστικός τρόπος ζωής και οι αλλοτριωτικές συνθήκες διαβίωσης στις πόλεις καλλιεργούν την καχυποψία, το φόβο και την ανασφάλεια στις ανθρώπινες ψυχές. Παράλληλα, ο ασθματικός ρυθμός ζωής και ο καταιγισμός των εξελίξεων μηχανοποιούν τις κινήσεις, τυποποιούν τη σκέψη και νεκρώνουν τον συναισθηματικό κόσμο του ατόμου. Αλλά και η συρρίκνωση του ελεύθερου χρόνου περιορίζει τις ευκαιρίες για ουσιαστική επαφή και κατευθύνει τους ανθρώπους στην απομόνωση.


Οικολογική καταστροφή
  
Σήμερα συντελείται μία άνευ προηγουμένου καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και απειλείται η βιωσιμότητα του πλανήτη. Τα δάση αποψιλώνονται και μειώνεται η έκταση τους, οι υγροβιότοποι και το φυσικό τοπίο καταστρέφονται από τις εκχερσώσεις, την υπερεκμετάλλευση των πόρων και ευρεία χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Τα χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα υποβαθμίζονται και πλήττεται ανεπανόρθωτα η χλωρίδα και η πανίδα. Αυξάνεται επίσης η ατμοσφαιρική ρύπανση από τις εκπομπές καυσαερίων, τις πυρηνικές δοκιμές και από τη χρήση χημικών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τα φωτοχημικά νέφη, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την τρύπα του όζοντος.

Τέχνη
  
Η τέχνη έχει καταλυτική επίδραση στην ανθρώπινη προσωπικότητα και στην κοινωνική ζωή. Καλλιεργεί , προβληματίζει, δίνει την ευκαιρία φυγής από την καθημερινότητα, επαφής με τον υπόλοιπο κόσμο και βίωσης μοναδικών συναισθημάτων που εμπλουτίζουν τον εσωτερικό κόσμο. Επιπρόσθετα η καλλιτεχνική δημιουργία προβάλλει γνήσια πρότυπα ζωής, εξευγενίζει την ανθρώπινη ψυχή, συγκινεί και ευαισθητοποιεί, γίνεται φορέας ηθικών αξιών και προσφέρει οράματα για βελτίωση των όρων του ατομικού και συλλογικού βίου.
                                          
                                                            Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης  (Εκθεσιολόγος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος