Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

9 Μαΐ 2012

Έκθεση Γ΄ Λυκείου - Παράγραφοι Θεμάτων ( Ελευθερία, Εθνικισμός, Ελλάδα- Ευρώπη )


ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣΕλευθερία
 

  Ο κάθε άνθρωπος έχει τη βασική ευθύνη για την αντιμετώπιση κάθε απειλής της ελευθερίας. Διότι, ο καθένας μας έχει τη δυνατότητα και το συμφέρον να διαφυλάξει καλύτερα από κάθε άλλον το αγαθό της ελευθερίας. Ειδικότερα, οφείλει να ασκεί αυτοκριτική, για να διακρίνει τις περιπτώσεις στις οποίες έχει χάσει μέρος της ελευθερίας του. Έτσι, ενδεχομένως να διαπιστώσει σε ποιο βαθμό είναι θύμα της έλξης που του ασκούν τα υλικά αγαθά και ποιο βαθμό μιμείται άκριτα τα προβαλλόμενα κοινωνικά πρότυπα. Η ασκημένη κριτική του ικανότητα και ο ορθολογικός τρόπος σκέψης θα τον βοηθήσουν να ανιχνεύει τους δόλιους τρόπους πειθούς με τους οποίους καθημερινά επιδιώκουν να τον παρασύρουν η διαφήμιση, ο λόγος των δημοσιογράφων και των φορέων της εξουσίας. Ιδιαίτερα για το ρόλο του ως ελεύθερου πολίτη απαιτείται και σφαιρική ενημέρωση, προκειμένου να αξιολογεί τα κοινωνικοπολιτικά τεκταινόμενα, ώστε να μη γίνεται έρμαιο της προπαγάνδας και της μαζοποίησης. Χρειάζεται επίσης να έχει πίστη σε αξίες και ιδανικά, για να διατηρεί την ηθική του ακεραιότητα αλλά και να προβάλλει αντιστάσεις στην ομοιομορφοποιητική τάση της μάζας. Η διαφύλαξη, επομένως, της ελευθερίας απαιτεί συνεχή και πολυμέτωπο εσωτερικό αγώνα. 
 


Εθνικισμός

 Η εκπαίδευση κυρίως είναι εκείνη που καλείται να μεριμνήσει για την πρόληψη φαινομένων εθνικισμού, καλλιεργώντας τη φιλοπατρία. Με την εθνική αγωγή που περιλαμβάνει τη γνώση και προβολή της εθνικής παράδοσης και ιστορίας, με μια κριτική διάσταση και ανοικτό πνεύμα απέναντι σε άλλους εθνικούς πολιτισμούς. Επίσης τα σχολικά βιβλία πρέπει να κρατούν τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην εθνική περηφάνια και στον εθνικισμό. Στο ίδιο πνεύμα και οι διδάσκοντες οφείλουν να δέχονται την κριτική στις περιπτώσεις εθνικών μειονεκτημάτων και παράλληλα να αναδεικνύουν όχι μόνο τις περιόδους που το οικείο έθνος άκμασε και επηρέασε τα άλλα έθνη αλλά και το αντίστροφο, όταν τα άλλα έθνη συνεισέφεραν στην πρόοδο του έθνους τους. Έτσι, οι μαθητές θα διαμορφώσουν εθνική συνείδηση που δε θα στηρίζεται στην εθνική υπεροχή ούτε στην κατωτερότητα των άλλων αλλά στην εθνική ιδιαιτερότητα, όπως την εκφράζει η παράδοση και η ιστορία που συνιστά την εθνική ταυτότητα. Αντίθετα, αν η ιστορία διδάσκεται με εθνικιστικές αποχρώσεις, με δογματισμούς και χωρίς κριτική διάθεση, θα διαμορφωθούν αντιλήψεις που εύκολα θα παρασύρουν σε φανατισμούς. Εύλογα, λοιπόν, θεωρείται ότι η εκπαίδευση έχει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του εθνικισμού και στην ενίσχυση της φιλοπατρίας.


Ελλάδα – Ευρώπη


 Στο πλαίσιο της παγκόσμιας κοινότητας η Ελλάδα ως μέλος ενός συνασπισμού κρατών καλείται να εναρμονίσει την  πολιτική της σε πολλούς τομείς με τις υψηλές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε οικονομικό επίπεδο, καθώς υποχρεούται να συγκλίνει με τις ισχυρές οικονομίες της Ευρώπης, βελτιώνει και θα βελτιώνει τους ρυθμούς ανάπτυξης, μειώνοντας, κατά το δυνατόν, τις αδυναμίες της. Ανάλογα επιτυγχάνεται και η ελεύθερη διακίνηση πολιτών της Ευρώπης που ανοίγει τα σύνορα τόσο στους έλληνες εργαζόμενους, όσο και στους φοιτητές. Τέλος, στα κρίσιμα εθνικά θέματα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λειτουργήσει ως σύμμαχος μας, δεδομένου ότι αποτελούμε τα εξωτερικά σύνορα της από την ανατολή. Επομένως, η πατρίδα μας θα ενσωματωθεί στις ήδη προηγμένες χώρες εξασφαλίζοντας έτσι ένα πιο αισιόδοξο μέλλον.
                     
                                            Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος) 

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος