Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

9 Μαΐ 2012

Έκθεση Γ΄ Λυκείου - Επίλογοι ( Διαφήμιση, Νόμοι, Θανατική Ποινή, Μνημεία )


ΕΠΙΛΟΓΟΙΔιαφήμιση
  
 Συμπερασματικά, είναι ανάγκη η διαφήμιση να αποκτήσει ηθικά χαρακτηριστικά, να μην προσβάλλει τη νοημοσύνη και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, να γίνεται σωστή χρήση της και να επιδιώκεται η προβολή των πνευματικών αναγκών και των κοινωνικών ζητημάτων. Ταυτόχρονα κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και η απόκτηση κατάλληλης καταναλωτικής αγωγής, ώστε να είναι σε θέση ο άνθρωπος να καθορίζει τη στάση του και να ιεραρχεί ορθολογιστικά τις ανάγκες του.Νόμοι

 Καταλήγοντας, το κοινωνικό σύνολο οφείλει να ενεργοποιηθεί και να αντιμετωπίσει συλλογικά και αποτελεσματικά τα φαινόμενα ανομίας. Η προσπάθεια ενίσχυσης των ηθικών αξιών και αρχών θα βοηθήσει την κοινωνία να συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα και τη σημασία των νόμων απορρίπτοντας συγχρόνως κάθε συμπεριφορά που προσβάλλει την ανθρώπινη υπόσταση και υπονομεύει την πολιτισμική πρόοδο και τη θεσμική ανανέωση της.


Θανατική ποινή

 Τελικά, πρέπει να γίνει κατανοητό πως η θανατική ποινή δεν παραδειγματίζει αλλά και ούτε συμβάλλει στην ηθικοποίηση των δραστών. Επομένως, η πολιτεία οφείλει να δώσει προτεραιότητα στην συνολική αναβάθμιση του σωφρονιστικού συστήματος και να καταργήσει τη θανατική ποινή. Άλλωστε το θέμα αυτό είναι σύμφυτο με την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων αλλά και με την εδραίωση της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο.


Παγκοσμιοποίηση
  
 Είναι πλέον γεγονός ότι οι λαοί επηρεάζουν όλο και περισσότερο ένας τον άλλο. Οι επιρροές αυτές πρέπει να αξιοποιούνται σωστά, για να μην οδηγήσουν σε ισοπέδωση των εθνικών ιδιαιτεροτήτων. Με την ισότιμη οικονομική και πολιτική συνεργασία αλλά και τη γόνιμη πολιτιστική αλληλεπίδραση μπορεί να καλλιεργηθεί ο σεβασμός του πολιτισμού των άλλων λαών καθώς και η ενδυνάμωση της εθνικής ταυτότητας.

                                       Ιωάννης Κανακούδης ( Εκθεσιολόγος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος