Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

20 Μαΐ 2012

Ετυμολογία λέξεων


                                                   ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΞΕΩΝ
1.     απόκλιση < από + κλίνω
2.     δωροληψία < δώρο + λαμβάνω
3.  επεμβαίνω < επί + εν +βαίνω
4.     επίκληση < επί + καλώ
5.     εγκλιματίζομαι < εν + κλίμα
6.     εγκληματώ < εν + καλώ
7.     κληροδοτώ < κλήρος + δίνω
8.     λεξιθηρία < λέξη + θηρώ
9.     πρόσκληση < προς + καλώ
10.σύγκλιση < συν +κλίνω
11.συντέλεια < συν + τέλος
12.υδρογόνο < ύδωρ + γεννώ
13.υφιστάμενος < υπό + ίσταμαι

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος