Οξύνοια - Ταξίδι στον κόσμο των ιδεών

Κυριακή, 20 Μαΐου 2012

Έκθεση Γ΄ Λυκείου (Παράγραφοι Θεμάτων)






ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ

 





Μετανάστευση
   
 Η ανισομερής κατανομή του πλούτου στον πλανήτη εξωθεί τους ανθρώπους σε φυγή από την γενέθλια γη και την αναζήτηση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης.  Έτσι, «ορδές» μεταναστών κατευθύνονται προς τη Δύση προσδοκώντας να προσεγγίσουν τη «γη της επαγγελίας»και να βιώσουν μέρες ασφάλειας και υλικής ευημερίας. Όμως συχνά οι προσδοκίες τους διαψεύδονται από τις πρώτες κιόλας μέρες στη χώρα υποδοχής. Γρήγορα μετατρέπονται σε παρίες  και υφίστανται την εκμετάλλευση, τον εξευτελισμό και την κοινωνική κατακραυγή. Ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης, ανασφάλειας και φόβου και τίθενται στο περιθώριο της κοινωνικοπολιτικής ζωής. Δεν αργούν, λοιπόν, τα ξεσπάσματα βίας και η στροφή στην εγκληματική δράση με απώτερο στόχο την επιβίωση και στη συνέχεια την εκδίκηση απέναντι στην ανάλγητη κοινωνία υποδοχής.



Παιδεία – Ευρωπαϊκή Ιδέα
   
 Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην προώθηση της ευρωπαϊκής Ιδέας είναι καθοριστικός. Με τη συνδρομή της οι νέοι θα αντιληφθούν την ουσία της Ευρώπης, καθώς θα έλθουν σε επαφή με τη γλώσσα, την ιστορία, τον πολιτισμό, την κοσμοαντίληψη των λαών που απαρτίζουν αυτήν την υπερεθνική ένωση. Παράλληλα, η εκπαίδευση θα διαμορφώσει  εθνική ταυτότητα, ώστε οι πολίτες κάθε κράτους να κατανοήσουν την ιδιαιτερότητα αλλά και το ρόλο τους στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ένωσης. Τέλος, η μετάδοση αξιών, όπως η ισότητα, η ανεκτικότητα, η δημοκρατία, η ειρήνη θα αποτελέσει με τη σειρά της μέσο καλλιέργειας της ευρωπαϊκής συνείδησης και της διάθεσης για δημιουργία ενός πολυσυλλεκτικού πολιτισμού.
          
                                Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Σμίκρυνση - Μεγέθυνση

Change Text Size
Small Medium Large Larger Largest

Επισκέπτες

Αναγνώστες

Λογότυπος