Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

25 Μαΐ 2012

Έκθεση Β΄ Λυκείου - Παράγραφοι Θεμάτων ( Αξία Κριτικής Σκέψης )

Αξία κριτικής σκέψης


  Η κριτική σκέψη αποτελεί σημαντικό εφόδιο για τον άνθρωπο ιδιαίτερα σε εποχές τόσο  απαιτητικές αλλά και ιδιόμορφες όσο η τωρινή. Με τη συνδρομή της το άτομο είναι σε θέση να αντιληφθεί σε βάθος  την κοινωνική πραγματικότητα και να οδηγηθεί σε επιτυχείς επιλογές σε θεμελιώδη ζητήματα ζωής. Επίσης, επιτρέπει την αξιολόγηση των συνανθρώπων και τη δημιουργία υγιών διαπροσωπικών σχέσεων που βασίζονται σε πηγαία συναισθήματα και ανιδιοτελή κίνητρα. Ο κριτικά σκεπτόμενος άνθρωπος είναι και πολίτης με κοινωνική και πολιτική συνείδηση, ικανός να συνειδητοποιήσει την ανάγκη της συμμετοχής και της δράσης με άξονα το συλλογικὀ συμφέρον. Τέλος, ο πολίτης καθίσταται ικανός να αντιπαρέρχεται με επιτυχία στις προσπάθειες ετεροκαθορισμού και χειραγώγησης από φορείς οικονομικών και πολιτικών σκοπιμοτήτων.                                                                       Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος