Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

11 Ιουλ 2012

Η "Ανεστραμμένη" Πυραμίδα της Είδησης

Η "ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ" ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΗΣΗΣ


 Η τακτική της «ανεστραμμένης» πυραμίδας εξυπηρετεί τόσο το δημοσιογράφο όσο και τις ανάγκες της εφημερίδας. Η χρήση της παρέχει τη δυνατότητα επεμβάσεων και περικοπών στο κείμενο της είδησης, χωρίς να αλλοιώνεται το περιεχόμενο του. Μ’ αυτόν τον τρόπο, όταν ένα κείμενο δε χωράει στη σελιδοποίηση, γίνεται ευκολότερη η προσαρμογή του, καθώς μπορούν να αφαιρεθούν τμήματα του.

 Παράλληλα, με τη χρήση της ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα σχηματισμού μιας αρχικής, γενικής εικόνας των ειδήσεων από τους τίτλους και τις πρώτες παραγράφους και στη συνέχεια, αν το επιθυμεί, να επικεντρωθεί σε θέματα που τον ενδιαφέρουν. Έτσι, εξοικονομεί χρόνο, καθώς μπορεί να έχει μια γενική, συνολική εικόνα για τα τρέχοντα ζητήματα αλλά και την ευχέρεια αναλυτικής προσέγγισης ορισμένων θεμάτων σε πιο ειδική και αναλυτική βάση.


Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος