Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

10 Ιουλ 2012

Λόγιες Φράσεις


ΛΟΓΙΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ
 1. εκ παραδρομής = από απροσεξία
 2. εκτός εαυτού = πάρα πολύ θυμωμένος
 3. εκ του ασφαλούς = από σίγουρη θέση
 4. εξ απαλών ονύχων = πρόχειρα, επιφανειακά
 5. εκ του μη όντος = από το τίποτε
 6. εκ των ενόντων = με ό,τι υπάρχει, από τα διαθέσιμα
 7. εκ προοιμίου = από την αρχή
 8. εν ευθέτω χρόνω = σε κατάλληλο χρόνο
 9. εν λευκώ = χωρίς επιφυλάξεις
 10. εν ψυχρώ = χωρίς δισταγμό
 11. ενώπιος ενωπίω = πρόσωπο με πρόσωπο
 12. εξ επαφής = από πολύ κοντινή απόσταση
 13. επί ίσοις όροις = με τις ίδιες προϋποθέσεις
 14. επί του προκειμένου = στο παρόν ζήτημα
 15. κατά κράτος = ολοκληρωτικά
 16. εφ’ όρου ζωής = για όλη τη ζωή
 17. μέχρις εσχάτων = μέχρι το τέλος
 18. ούτως ή άλλως =έτσι ή αλλιώς
 19. από καιρού εις καιρόν = κατά χρονικά διαστήματα
 20. ως εκ τούτου = επομένως
 21. κατά το μάλλον ή το ήττον = περίπου, κατά προσέγγιση
 22. επί θύραις = κοντά
 23. εξώλης και προώλης = ανήθικος
 24. έτερον εκάτερον = άλλο το ένα άλλο το άλλο
 25. άκρον άωτον = ακρότατο σημείο, ο πιο μεγάλος δυνατός βαθμός


Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος