Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

29 Οκτ 2012

" Η εσχάτη των ποινών - έσχατη πλάνη "

                                          


                                      ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
              

                                
                                 " Η εσχάτη των ποινών - έσχατη πλάνη "
     
  

  Το κείμενο αναφέρεται στη θανατική ποινή ως μέσο τιμωρίας. Αρχικά εκφράζεται η διαφωνία για την επαναφορά της λόγω των αρνητικών χαρακτηριστικών της. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η αντίθεση της με το σύγχρονο Ποινικό Δίκαιο και τον απώτερο στόχο της Πολιτείας, το σεβασμό προς την ανθρώπινη ζωή. Παράλληλα επισημαίνεται η αδυναμία λειτουργίας της ως φοβήτρου για μελλοντική εγκληματική δράση και στιγματίζεται η χρήση της από την κρατική εξουσία αλλά και ο αντιδημοκρατικός της χαρακτήρας. Τέλος, υπογραμμίζεται η αντισυνταγματική μορφή της, καθώς συντελεί στην παραβίαση του δικαιώματος των ανθρώπων στη ζωή.

                         
                            Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος