Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

5 Νοε 2012

" Το επάγγελμα και ο άνθρωπος " Παραδειγματική Περίληψη                                   " Το επάγγελμα και ο άνθρωπος "

                                                   

                                        
    
                                         Παραδειγματική Περίληψη

  Το κείμενο αναφέρεται στη σχέση του επαγγέλματος και του ανθρώπου. Αρχικά, ο συγγραφέας επισημαίνει την επίδραση του επαγγέλματος στη μορφή του ατόμου, στην ενδυμασία, στις κινήσεις, στον τρόπο ομιλίας αλλά και τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της κοσμοθεωρίας του. Στη συνέχεια τονίζει την εσωτερική πληρότητα, την ηρεμία, την έμπνευση και τη χαρά της δημιουργίας που προσφέρει στον εργαζόμενο η επαγγελματική δράση που είναι ανάλογη με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του. Τέλος, υποστηρίζει πως η επαγγελματική επιλογή που είναι αντίθετη με τις ανθρώπινες επιθυμίες και επιδιώξεις, έχει σαν αποτέλεσμα την καταπίεση, την κακή διάθεση, την κόπωση και την ψυχική φθορά.

                                                   Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος