Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

7 Νοε 2012

Ιδέα - Παράγραφος (Εθελοντισμός)

                                               ΙΔΕΕΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ
                                                             
                                                       

       


                                                           Εθελοντισμός

  " Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται δυναμικά ο εθελοντισμός με περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά "


  Σήμερα το εθελοντικό κίνημα έχει αποκτήσει μία σημαντική δυναμική και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες οικολογικού χαρακτήρα. Ζούμε άλλωστε σε εποχές που η καταστροφή της φύσης έχει φτάσει σε υπερβολικά επίπεδα, με αποτέλεσμα την απειλή της οικολογικής ισορροπίας. Έτσι, λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι και με καλλιεργημένη την περιβαλλοντική συνείδηση αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη σωτηρία και αειφορία του οικοσυστήματος. Σημαντικό ρόλο στην ευόδωση αυτών των ενεργειών διαδραματίζουν οι φορείς κοινωνικής δικτύωσης που δίνουν τη δυνατότητα συνομιλίας και συνεννοήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, καθώς και θέτουν τις βάσεις για την προώθηση της εθελοντικής δράσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος