Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

7 Νοε 2012

Έκθεση Β΄Λυκείου - Παράγραφοι Θεμάτων (Ρατσισμός )
                                                    Ρατσισμός
                                               

                                         
                                             
                                                    Τρόποι αντιμετώπισης


                                
  Η επιτυχής αντιμετώπιση του ρατσισμού προϋποθέτει ατομική αλλά και συλλογική δραστηριοποίηση. Αρχικά, ο κάθε άνθρωπος οφείλει να επιδείξει ανθρωπιστική συμπεριφορά που  θα χαρακτηρίζεται από εκτίμηση και αγάπη προς κάθε συνάνθρωπο ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, θρησκεία ή άλλες ιδιαιτερότητες. Επιπρόσθετα, κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη της ανεκτικότητας και του σεβασμού στα πλαίσια των σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών. Προς αυτήν την κατεύθυνση καταλυτικός θα αποδειχθεί ο ρόλος της εκπαίδευσης που καλείται να διαπλάσει προσωπικότητες με ευαισθησίες και ηθικά χαρακτηριστικά, ενδιαφέρον για τα κοινά ζητήματα, καθώς και διαπνεόμενες από τα ιδανικά της δημοκρατίας, της αλληλοκατανόησης και της της συναδέλφωσης ατόμων και λαών.

                                         Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)
                                                            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος