Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

11 Ιαν 2014

Έκθεση Γ΄ Λυκείου Εθνικισμός ( Πρόλογος )
                                                     Εθνικισμός
 
                                                     
                                                      Πρόλογος
  Σήμερα έχει συντελεστεί η ενοποίηση του πλανήτη με την καθοριστική συμβολή των τελειοποιημένων μέσων μεταφοράς και επικοινωνίας. Η οργάνωση μιας παγκόσμιας αγοράς και η αλληλεξάρτηση των οικονομιών δημιούργησε το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης που καθιστά εύκολη και άμεση των επικοινωνία ατόμων και λαών χωρίς τοπικούς περιορισμούς. Έτσι, σε θεωρητική βάση, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για γνωριμία, συνεργασία, αλληλεγγύη και κοινή δράση με απώτερο στόχο την οικουμενική ευημερία. Καθώς όμως σταδιακά η παγκοσμιοποίηση πήρε σε αρκετές περιπτώσεις τη μορφή οικονομικού επεκτατισμού και πολιτιστικής επιβολής, προκάλεσε ως αντίδραση την προσπάθεια αντίστασης με άξονα κάποια ιδεολογικά ρεύματα. Ένα απ΄ αυτά είναι και ο εθνικισμός. Μια ακραία μορφή πατριωτισμού, που εκμεταλλευόμενη τα σύγχρονα προβλήματα των κοινωνιών, υπερτονίζει την έννοια του "έθνους" και διάκειται εχθρικά έναντι των άλλων εθνοτήτων που  ζουν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο. 

                                        Ιωάννης Κανακούδης ( Φιλόλογος )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος