Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

22 Ιαν 2014

Ιδέα - Παράγραφος ( Δημοκρατία )                 " Η κοινωνική αγωγή αποτελεί  αναγκαία προϋπόθεση της Δημοκρατίας "   Η Δημοκρατία είναι το πολίτευμα που σέβεται τις ατομικές ελευθερίες, οριοθετεί την ανθρώπινη συμπεριφορά και προωθεί την ελεύθερη σκέψη και δράση του πολίτη. Με τη σειρά του ο πολίτης, εκτιμώντας τα "αγαθά" της και αποδεχόμενος τις αρχές της, οφείλει να τηρεί ενσυνείδητα τους νόμους, να διαθέτει  κοινωνική συνείδηση και να ενδιαφέρεται για την πορεία του κοινωνικού συνόλου. Ταυτόχρονα να έχει  επίγνωση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του και να ενεργεί με υπευθυνότητα, κατανόηση και εκτίμηση προς τον συνάνθρωπο, χωρίς να θέτει ως βασική προτεραιότητα το ατομικό όφελος. Μια τέτοια στάση βέβαια χαρακτηρίζει κάποιον που διαθέτει κοινωνική αγωγή, δηλαδή παιδεία σχετική με τους κανόνες της  κοινωνικής συμβίωσης αλλά και δημοκρατική συνείδηση.  Άρα, λοιπόν, είναι φανερό ότι υπάρχει μια αμοιβαία σχέση μεταξύ των δύο εννοιών.


                                  Ιωάννης Κανακούδης ( Φιλόλογος )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος