Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

24 Ιαν 2014

Έκθεση Β΄Λυκείου - Παράγραφοι Θεμάτων ( Μορφή σύγχρονης Τέχνης )


                                         Μορφή σύγχρονης Τέχνης

                                             

                                  

                                                                    

  Η ποιότητα της σύγχρονης τέχνης είναι χαμηλή εξαιτίας της τυποποιημένης μορφής και του εμπορευματοποιημένου χαρακτήρα της, καθώς λείπει η πρωτότυπη έμπνευση του καλλιτέχνη και τίθεται ως βασικός στόχος το κέρδος. Έτσι τα δημιουργήματα της  δεν έχουν αντοχή στο χρόνο και δεν είναι σε θέση να προβάλλουν αξίες και ανώτερα ιδανικά που θα υιοθετηθούν από τους ανθρώπους και θα συντελέσουν στην εσωτερική τους ολοκλήρωση. Άλλοτε πάλι, ο καλλιτέχνης υλοποιώντας μόνο προσωπικές επιθυμίες και ακολουθώντας   ανατρεπτικές τάσεις δημιουργεί  τέχνη, την  οποία οι περισσότεροι άνθρωποι αδυνατούν να κατανοήσουν. Τέλος, είναι φανερή η απουσία ουσιαστικού κοινωνικού προβληματισμού,  διάθεσης ενεργοποίησης των πνευματικών  δυνάμεων των πολιτών και  " τροφοδότησης " τους με οράματα που θα τους ωθήσουν σε αγωνιστική δράση και υπεύθυνη συμπεριφορά.

                                           Ιωάννης Κανακούδης ( Εκθεσιολόγος )

   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος