Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

22 Μαρ 2014

'Εκθεση Β' Λυκείου - " Κριτική ικανότητα " Επίλογος                                              Κριτική ικανότητα
                                                       Επίλογος    Η κριτική ικανότητα αποτελεί σήμερα βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της  εσωτερικής ελευθερίας του ατόμου και την ώριμη προσέγγιση γεγονότων και καταστάσεων. Η καλλιέργεια της επιτυγχάνεται με την ατομική επαγρύπνηση και την εμβάθυνση στα γεγονότα, καθώς και με την απόκτηση μιας παιδείας με έμφαση στην ανάπτυξη των νοητικών λειτουργιών και στην "τροφοδότηση" των νέων με αξιόλογα μοντέλα  συμπεριφοράς. Μιας παιδείας, προερχόμενης από ποικίλες πηγές, που ευνοεί την αμφιβολία, προωθεί το ερευνητικό πνεύμα και διαμορφώνει ώριμη σκέψη που οδηγεί σε συνειδητές και υπεύθυνες επιλογές.

                                  Ιωάννης Κανακούδης ( Εκθεσιολόγος )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος