Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

21 Οκτ 2014

Τράπεζα Θεμάτων Α΄Λυκείου (Νέα Ελληνική Γλώσσα)Τράπεζα Θεμάτων

Α΄ Λυκείου

Νέα ελληνική Γλώσσα

 « Ο Σιμόεις με τις ασημένιες δίνες »

Κείμενο 2Είναι στιγμή να πούμε ότι στην αδυναμία μας να επικοινωνήσουμε η ευθύνη της γλώσσας είναι περισσότερο θεωρητική παρά πρακτική: η ευθύνη είναι δική μας και σχετίζεται με το ποιοι είμαστε και με το πώς ζούμε. Ο καθένας από μας είναι κλεισμένος στη δική του ζωή και δεν ενδιαφέρεται για τους άλλους, ούτε προκαλεί το δικό τους ενδιαφέρον.

Συνομιλούμε λίγο και οι λέξεις για τον καθένα από μας εγγράφονται σε διαφορετικά λεξιλόγια: έτσι προκύπτουν διαρκώς παρεξηγήσεις. Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα υπάρχει εξαρχής μεγάλη απόσταση, συσσωρευμένη πικρία, παράπονα ανείπωτα: όλα αυτά κάνουν ύποπτα τα λόγια. Οι διαφορές φύλου, ηλικίας, κοινωνικού περιβάλλοντος έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Και αφήνουμε την απόσταση να μεγαλώνει μέχρι το σημείο να μην παίζουν πια κανέναν ρόλο οι λέξεις. Τότε δημιουργείται δυσφορία-δυσφορία μεταξύ των γενεών και μεταξύ των συζύγων, μεταξύ των τάξεων και μεταξύ των φίλων. Το βάρος όλων αυτών που δεν μπορούν να ειπωθούν δημιουργεί ένα κλίμα εκνευρισμού και απογοήτευσης που φθείρει την έννοια ακόμα και των πιο απλών φράσεων και χειρονομιών. Έτσι, μπορεί να φαίνεται σε μερικούς ότι η καθημερινή ακατανοησία είναι σύμφυτη με την ανθρώπινη κατάσταση.

Jacqueline de Romilly. (2013). Τι Πιστεύω, 126-128 (μετάφραση Σώτη Τριανταφύλλου). Αθήνα: Πατάκης (διασκευή)


Β1.«στην αδυναμία μας να επικοινωνήσουμε [..] η ευθύνη είναι δική μας και σχετίζεται με το ποιοι είμαστε και με το πώς ζούμε»

Χρησιμοποιώντας την παραπάνω περίοδο του δεύτερου κειμένου, να δημιουργήσετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων.

                                                                                                                  (Πηγή: exams-repo.cti.gr)


Απάντηση

Η αδυναμία προσέγγισης του συνανθρώπου σχετίζεται άμεσα το χαρακτήρα του ατόμου, καθώς και με την καθημερινή του συμπεριφορά. Η εσωστρέφεια, η έλλειψη κοινωνικότητας  και το αποκλειστικό ενδιαφέρον για τα προσωπικά ζητήματα οδηγεί στην απομόνωση από τον κοινωνικό περίγυρο.  Όταν από την  επαφή με τους άλλους λείπει ο αυθορμητισμός, ο ουσιαστικός διάλογος και η εξωτερίκευση συναισθημάτων, τότε η επικοινωνία είναι τυπική, ανούσια και δεν ευνοεί τη δημιουργία σχέσεων.
                                        
                                             Ιωάννης Κανακούδης ( Φιλόλογος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος