Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

30 Οκτ 2014

Έκθεση Γ' Λυκείου-Παράγραφοι Θεμάτων (Εκπαίδευση-Ευρωπαϊκή Ιδέα)


 
Εκπαίδευση– Ευρωπαϊκή Ιδέα
  
 Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην προώθηση της ευρωπαϊκής Ιδέας είναι καθοριστικός. Με τη συνδρομή της οι νέοι θα αντιληφθούν την ουσία της Ευρώπης, καθώς θα έλθουν σε επαφή με τη γλώσσα, την ιστορία, τον πολιτισμό, την κοσμοαντίληψη των λαών που απαρτίζουν αυτήν την υπερεθνική ένωση. Παράλληλα, η εκπαίδευση θα διαμορφώσει  εθνική ταυτότητα, ώστε οι πολίτες κάθε κράτους να κατανοήσουν την ιδιαιτερότητα αλλά και το ρόλο τους στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ένωσης. Τέλος, η μετάδοση αξιών, όπως η ισότητα, η ανεκτικότητα, η δημοκρατία, η ειρήνη θα αποτελέσει με τη σειρά της μέσο καλλιέργειας της ευρωπαϊκής συνείδησης και της διάθεσης για δημιουργία ενός πολυσυλλεκτικού πολιτισμού.
                                      
                                                                   Ιωάννης Κανακούδης ( Εκθεσιολόγος )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος