Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

15 Οκτ 2015

Έκθεση Β΄ Λυκείου: Ιδέα-Παράγραφος (Επιλογή Επαγγέλματος)


                                                  Ιδέα - Παράγραφος

                                                Επιλογή ΕπαγγέλματοςΗ επιτυχημένη επαγγελματική επιλογή απαιτεί από τον άνθρωπο τον υπολογισμό κάποιων σημαντικών παραγόντων. Τα κριτήρια αυτά σχετίζονται τόσο με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του, την αντίληψη του για τη ζωή, όσο και με τα χαρακτηριστικά του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Το επάγγελμα πρέπει να είναι ανάλογο με τις κλίσεις, τις δεξιότητες, τις επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα και γενικότερα με την κοσμοαντίληψη του ατόμου. Είναι απαραίτητη ακόμη η έρευνα της αγοράς εργασίας, η γνώση των προσφερόμενων επαγγελμάτων, για την αποφυγή κορεσμένων επαγγελματικών κλάδων και την ύπαρξη αυξημένων πιθανοτήτων για μελλοντική εργασιακή απασχόληση. Παράλληλα, το άτομο οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη του τις οικονομικές απολαβές που θα του αποφέρει  η επαγγελματική του δραστηριότητα, καθώς είναι απαραίτητες για την κάλυψη των βιοποριστικών αναγκών και την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθημερινής ζωής. Τέλος,  ένας ακόμη παράγοντας επιτυχημένης επαγγελματικής επιλογής είναι το εργασιακό περιβάλλον, καθώς είναι απαραίτητη η εξασφάλιση υγιεινών συνθηκών εργασίας αλλά και οι δυνατότητες για μελλοντική εξέλιξη του εργαζόμενου στο πεδίο της δράσης του.

                                  Ιωάννης Κανακούδης ( Εκθεσιολόγος )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος