Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

15 Οκτ 2015

Έκθεση Β΄ Λυκείου: Ιδέα - Παράγραφος ( Ανεργία )


                                             Ιδέα - Παράγραφος

                                                          Ανεργία


Η ουσιαστική αντιμετώπιση της ανεργίας απαιτεί ατομική και συλλογική προσπάθεια. Το άτομο οφείλει, κατά πρώτο λόγο, να έχει διάθεση για εργασία, να προσπαθεί να εμπλουτίζει τις γνώσεις του και  να αναπτύσσει νέες δεξιότητες. Επιπλέον, στο χώρο της οικογένειας είναι απαραίτητη η ύπαρξη δημοκρατικού διαλόγου για το ζήτημα της εργασίας, η κατατόπιση των παιδιών για τη φύση  των επαγγελμάτων και την αγορά εργασίας, η κατάθεση εργασιακών εμπειριών από τους γονείς, ο σεβασμός στις επιθυμίες και στα όνειρα των παιδιών. Στο χώρο της εκπαίδευσης είναι αναγκαία η ανάδειξη των κλίσεων και των ικανοτήτων των παιδιών, η οργανωμένη και προσεγμένη διδασκαλία του μαθήματος του επαγγελματικού προσανατολισμού από εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό, η επίσκεψη σε εργασιακούς χώρους για τη συλλογή εμπειριών από τους μαθητές. Σημαντική μπορεί να είναι και συμβολή των μέσων ενημέρωσης με εκπομπές αφιερωμένες στην εργασία και με κατάθεση απόψεων ειδικών για το ζήτημα της ανεργίας. Τέλος, το κράτος οφείλει να χαράξει νέα οικονομική πολιτική, να ενθαρρύνει τις επενδύσεις, να ενισχύσει οικονομικά τους ανέργους και να αναδιοργανώσει την εκπαίδευση δίνοντας έμφαση στα τεχνικά επαγγέλματα.

                                   Ιωάννης Κανακούδης ( Εκθεσιολόγος )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος