Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

19 Μαρ 2012

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα 21 (Ασκήσεις)


ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑ 21ο

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.  Των προσηγορικών ονομάτων του κειμένου που βρίσκονται σε αφαιρετική πτώση να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και στους δύο αριθμούς.

2.   Να μεταφέρετε τις αντωνυμίες του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού.


3.Everterunt, acceperunt, factus est, secutus est, receipt, reversus est: Να αντικατασταθούν χρονικά.

4.  Των αποθετικών και ημιαποθετικών ρημάτων του κειμένου να γραφούν όλοι οι τύποι της ενεργητικής φωνής.

5.   Να γραφούν και στους δύο αριθμούς οι πλάγιες πτώσεις των μετοχών του κειμένου στο γένος που βρίσκονται.

6.      Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι των ρημάτων του κειμένου στη φωνή που βρίσκονται.

7.      Να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου και να προσδιορίσετε το συντακτικό τους ρόλο.

8.  Να μετατρέψετε το ρήμα της πρώτης πρότασης του κάθε ζεύγους προτάσεων σε απόλυτη μετοχή, έτσι ώστε οι δύο προτάσεις να αποτελέσουν μία.
α. Galli exercitum Romanum profligaverunt. Galli urbem Romam everterunt.
β. Sulpicius Gallus metum exercitus vicerat. Imperator adversarios vincere potuit.
γ. Veientana praeda non aequo iure divisa est. Romani Camillum exilio affecerunt.
   Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος