Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

19 Μαρ 2012

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα 22 (Ασκήσεις)


                                                                ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑ 22


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.   Deorum immortalium, praesentes fructus: Να κλιθούν μαζί και στους δύο αριθμούς.

2.   Να μεταφέρετε τα προσηγορικά  ουσιαστικά 3ης και 4ης κλίσης στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού.


3.   Να μεταφέρετε τις αντωνυμίες του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού στα τρία γένη.

4.   Virorum fortium: Να κλίνετε το ουσιαστικό μαζί με το επίθετο στον υπερθετικό βαθμό.

5.  Να μεταφερθούν τα ρήματα της 3ης συζυγίας στο γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα και της υποτακτικής ενεστώτα στη φωνή που βρίσκονται.

6.  Να μεταφερθούν τα ρήματα της 4ης συζυγίας στο β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρατατικού και της υποτακτικής ενεστώτα ενεργητικής και παθητικής φωνής.

7. Volumus: Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους του ρήματος και να κλίνετε την υποτακτική ενεστώτα και παρατατικού.

8.  Praesentes: Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους του ρήματος και να κλίνετε την οριστική και υποτακτική ενεστώτα.

9.   Να γράψετε τα απαρέμφατα και τις μετοχές όλων των χρόνων των αποθετικών ρημάτων του κειμένου.

10.  Να αναγνωρίσετε το είδος των δευτερευουσών προτάσεων του κειμένου.

11.  Να αναγνωρίσετε το είδος καθεμιάς από τις υποτακτικές του κειμένου.


                       Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος