Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

19 Μαρ 2012

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα 23 (Ασκήσεις)


ΛΑΤΙΝΙΚΑΜΑΘΗΜΑ  23


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.      Να μεταφέρετε τα προσηγορικά ουσιαστικά της 3ης κλίσης στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού και να δηλώσετε το γένος τους.

2.   Των επιθέτων του κειμένου να γραφεί η ίδια πτώση και στα τρία γένη και στους δύο αριθμούς στο βαθμό που βρίσκονται.

3.   Των μετοχών του κειμένου να γραφεί η ίδια πτώση και στα τρία γένη και στους δύο αριθμούς στο χρόνο που βρίσκονται.

4.      Ingentem navem: Να κλιθούν μαζί και στους δύο αριθμούς.

5.  Aegrotabat, mortuus erat, egrediebatur, dabat, ascensurus erat, fuerat, conduxit, secuta est: Να αντικατασταθούν χρονικά.

6.  Των αποθετικών ρημάτων του κειμένου να γραφούν όλοι οι τύποι της ενεργητικής φωνής.

7.      Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι όλων των ρημάτων του κειμένου στην ενεργητική και παθητική φωνή, εφόσον αυτό είναι δυνατό.

8.      Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική:
α. Arria filio funus ita paravit, ut maritus suus id ignoraretur.
         β. Filius libenter cibum sumpserat.

9.      Να προσδιορίσετε το είδος του απαρεμφάτου του κειμένου και να δικαιολογήσετε την πτώση του υποκειμένου του.

10. Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου. Να δικαιολογήσετε την έγκλιση με την οποία εκφέρονται.


                              Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος