Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

19 Μαρ 2012

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα 24 (Ασκήσεις)


ΛΑΤΙΝΙΚΑ


ΜΑΘΗΜΑ  24ο

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.      Να μεταφέρετε τα προσηγορικά ουσιαστικά της α΄, β΄, γ΄κλίσης στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού.

2.      Να κλίνετε στον πληθυντικό αριθμό το επίθετο «paucus» μαζί με το ουσιαστικό «dies» και το επίθετο «impudens» με το ουσιαστικό «homo».


3.      Να μεταφέρετε τις αντωνυμίες του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού και στα τρία γένη.

4.      indignor, dico, accipior: Να γράψετε τα απαρέμφατα και τις μετοχές όλων των χρόνων των  ρημάτων στη φωνή που σας δίνονται.

5.      fecerit: Nα γράψετε το ίδιο πρόσωπο της ίδιας έγκλισης σ’ όλους τους χρόνους της παθητικής φωνής.

6.      Να μεταφέρετε τους κλιτούς τύπους στον αντίθετο αριθμό:
α. Ille sensit illam domini iussu id dixisse.
β. Ego non cognosco vocem tuam?
γ. Tu mihi ipsi non credis?

7.      Να αναγνωρίσετε το είδος των δευτερευουσών προτάσεων του κειμένου και να δικαιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς τους.

   8.   Να αντικαταστήσετε τις απόλυτες αφαιρετικές με προτάσεις εισαγόμενες με τον ιστορικό «cum»:
         α. Deletis legionibus Galli urbem Romam everterunt.
          β. Quibus interemptis aurum omne receipt.
          γ. Occiso Scriboniano Paetus Romam trahebatur.

      
                                 Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος