Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

19 Μαρ 2012

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΚΥΚΕΙΟΥ Μάθημα 25 (Ασκήσεις)


ΛΑΤΙΝΙΚΑΑΣΚΗΣΕΙΣ


ΜΑΘΗΜΑ  25

1.  Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των κυρίων ονομάτων του κειμένου.


2.  Να μεταφέρετε τα τριτόκλιτα προσηγορικά ονόματα του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού και να δηλώσετε το γένος τους.


3.     Των μονοκατάληκτων επιθέτων του κειμένου να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των δύο αριθμών στο αρσενικό και στο ουδέτερο γένος.

4.      hanc ficum: Να κλιθούν μαζί και στους δύο αριθμούς.

5. Να μεταφέρετε τις αντωνυμίες του κειμένου, πλην των προσωπικών, στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού και στα τρία γένη.

6.  Να γράψετε στην ονομαστική ενικού και των τριών γενών όλες τις μετοχές των ρημάτων του κειμένου στη φωνή που βρίσκονται τα ρήματα.

7.   Να κλίνετε την προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα των ρημάτων 1ης συζυγίας του κειμένου, στη φωνή που βρίσκονται.

8. habemus, cavete, attulit, dixissent, nolite, credideritis, sumptum est: Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων σε όλες τις εγκλίσεις, στη φωνή που βρίσκονται.

9.      attulit, dixissent: Να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα στη φωνή που βρίσκονται.

10. Των αποθετικών και ημιαποθετικών ρημάτων του κειμένου να γραφούν όλοι οι τύποι της ενεργητικής φωνής.

11. Πώς θα μετασχηματιστούν οι παρακάτω προτάσεις, προκειμένου να εκφράσουμε απαγόρευση? Να χρησιμοποιήσετε τους δύο τρόπους που γνωρίζετε για το μετασχηματισμό τους.
α. Intrate in cubiculum.
β. Habe spem.

12. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική:
α. Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine.
βRomani bello Carthaginem deleverunt.

13. Να δικαιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς της χρονικής πρότασης του κειμένου.

14. Να εντοπίσετε τον υποθετικό λόγο του κειμένου και  να προσδιορίσετε το είδος του.

15. Να εντοπίσετε τις αναφορικές προτάσεις του κειμένου και να δικαιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς τους.

16. Να εντοπίσετε την πλάγια ερωτηματική πρόταση του κειμένου και να δικαιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς της.


                           Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος