Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

19 Μαρ 2012

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα 27 (Ασκήσεις)


ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ 27

1.      grandi aetatae: Να κλιθούν μαζί στους δύο αριθμούς.

2.      Να μεταφέρετε τις αντωνυμίες του κειμένου, πλην των προσωπικών  στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού και στα τρία γένη.


3.      Να γράψετε τα τρία γένη των επιθέτων του κειμένου και στους τρεις βαθμούς.

4.      Να σχηματίσετε τα αντίστοιχα επιρρήματα των επιθέτων του κειμένου ( πλην των «vietus» και «puter» ) και στους τρεις βαθμούς.

5.      recesserat, devertit, scripsisset, nascuntur,fiunt: Να αντικατασταθούν χρονικά.

6.      Των αποθετικών και ημιαποθετικών ρημάτων του κειμένου να γραφούν όλοι οι υπάρχοντες ενεργητικοί τύποι.

7.      Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι όλων των ρημάτων του κειμένου και στις δύο φωνές, όπου αυτό είναι δυνατόν.

8.      Να δικαιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς της χρονικής προτάσεως του κειμένου.

9.      Να εντοπίσετε την παραβολική πρόταση του κειμένου και να δικαιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς της.

10. quae scripsisset: Να δικαιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς της αναφορικής πρότασης.

11.  Tum Pacuvius dixitduriora et acerbiora: Να μετατραπεί ο πλάγιος λόγος σε ευθύ.


                        Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος