Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

19 Μαρ 2012

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα 28 (Ασκήσεις)


ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ  28

1.      Να γράψετε τη γενική και δοτική πτώση ενικού και πληθυντικού αριθμού των αρσενικών προσηγορικών της γ΄ κλίσης.

2.      paucos menses, parvi preti: Nα κλιθούν μαζί στον αριθμό που βρίσκονται.

3.      Να γράψετε την αιτιατική, κλητική και αφαιρετική των κύριων ονομάτων του κειμένου, στον αριθμό που δίνονται.

4.      libero, summa, parvi, gratius: Να σχηματίσετε τα επιρρήματα των επιθέτων που σας δίνονται και έπειτα να σχηματίσετε τα παραθετικά των επιρρημάτων.

5.      Να μεταφέρετε τις αντωνυμίες του κειμένου στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού στα τρία γένη.

6.      Να εντοπίσετε τα σύνθετα του «eo». Να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των χρόνων και να κλίνετε τη μετοχή ενεστώτα στους δύο αριθμούς.

7.   Να κλίνετε τις προστακτικές των ρημάτων: redeo, nolo, deduco.

8.  possit, adfectus est: Να κλίνετε την υποτακτική παρατατικού των ρημάτων στη φωνή που σας δίνονται.

9.    Να αναγνωρίσετε τους χρονικούς προσδιορισμούς του κειμένου.

10.  Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου.

11.  Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις γενικές του κειμένου.

12.  Να μετατραπούν οι παρακάτω προτάσεις σε απαρεμφατικές εξαρτώμενες από τη φράση « Cicero narrat »:
α. Licinus servus tibi notus Roma Athenas fugit.
β. Is Athenas apud Patronem Epicureum paucos menses pro libero fuit.
γ. Postea Plato quidam Sardianus hominem comprehendit.
δ. Propter servi scelus et audaciam tanto dolore Aesopus est adfectus.

  
                       Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος