Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

19 Μαρ 2012

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα 29 (Ασκήσεις)


ΛΑΤΙΝΙΚΑ


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ 29

1.  Να μεταφέρετε τα τριτόκλιτα ονόματα του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού, όπου αυτό είναι δυνατόν και να δηλώσετε το γένος τους.

2.      homo quidam: Να κλιθούν μαζί και στους δύο αριθμούς.


3.  Να μεταφέρετε τις αντωνυμίες του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού και στα τρία γένη.

4.      tenens, doceret, solebat, emit, instituerat, didicit: Να αντικατασταθούν χρονικά.

5.  dixit, attulit: Να κλίνετε την προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα, στη φωνή που βρίσκονται.

6.      Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική:
α. Sutor, cupidus pecuniae, corvum Caesari attulit.
β. Αugustus emit avem tanti quanti nullam adhuc emerat.
γ. Corvus salutationem didicit.

7. Nα εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τους ομοιόπτωτους και ετερόπτωτους προσδιορισμούς του κειμένου.

8.  Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς του κειμένου.

9.      Να προσδιορίσετε το είδος των απαρεμφάτων του κειμένου και να δικαιολογήσετε το χρόνο στον οποίο βρίσκονται. Να δικαιολογήσετε την πτώση του υποκειμένου τους.

10.  Να προσδιορίσετε το είδος των μετοχών του κειμένου και να δικαιολογήσετε την πτώση τους.

11.  audita salutatione Caesar dixit: Να αναλύσετε με δευτερεύουσα πρόταση τη μετοχή της πρότασης.

12. Να δικαιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς των δευτερευουσών προτάσεων του κειμένου.

13.  …ut corvum doceret parem salutationem: Να προσδιορίσετε το είδος της πρότασης και το συντακτικό της ρόλο. Να δικαιολογήσετε την έγκλιση και το χρόνο του ρήματος με το οποίο εκφέρεται.

14.  Domi satis salutationum talium audio: Να μετατραπεί ο ευθύς λόγος σε πλάγιο. Να χρησιμοποιήσετε ως πρόταση εξάρτησης αυτή που επιβάλλει το νόημα του κειμένου.

  
                               Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος