Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

19 Μαρ 2012

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα 30 (Ασκήσεις)

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ 30

1.      Να εντοπίσετε τα προσηγορικά ουδέτερα ουσιαστικά της β΄κλίσης και να τα μεταφέρετε στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού.

2.      Να γράψετε τη γενική και δοτική πτώση ενικού και πληθυντικού αριθμού των προσηγορικών ουσιαστικών της γ΄κλίσης.

3.      suspicionem quondam, quam rem, aliquod dedecus: Να κλιθούν μαζί στον αριθμό που βρίσκονται.

4.      Να γράψετε την ονομαστική και την αφαιρετική όλων των θηλυκών ονομάτων του κειμένου, στον αριθμό που βρίσκονται.

5.      mango, fortissimo: Να σχηματίσετε τα επιρρήματα των επιθέτων που σας δίνονται και έπειτα να σχηματίσετε τα παραθετικά των επιρρημάτων.

6.      Να μεταφέρετε τις αντωνυμίες του κειμένου στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού και στα τρία γένη.

7.      Να εντοπίσετε τα ρήματα της κατηγορίας του «capio». Να κλίνετε την οριστική ενεστώτα και την υποτακτική παρατατικού της παθητικής φωνής.

8.      deportatum, susceptum, meruisse, fuisse: Να γράψετε τα απαρέμφατα και τις μετοχές των ρημάτων από τα οποία προέρχονται οι τύποι, σε όλους τους χρόνους, στη φωνή που βρίσκονται.

9.      Να κλίνετε την προστακτική ενεστώτα των ρημάτων habeo, vivo, obicio και την προστακτική μέλλοντα των ρημάτων video, deportor, constituor, στη φωνή που σας δίνονται.

10.  Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο των λέξεων του κειμένου που βρίσκονται σε πτώση δοτική.

11.  Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου.

12.  ob rem: Να δοθεί το αίτιο με όλους τους δυνατούς τρόπους.

  
                             Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος