Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

19 Μαρ 2012

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα 31 (Ασκήσεις)


ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ  31ο

1.      Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά β΄ και γ΄ κλίσης στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού, εφόσον αυτό είναι δυνατόν και να δηλώσετε το γένος τους.

2.      Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και στους δύο αριθμούς των τριτόκλιτων ουσιαστικών που σχηματίζουν τη γενική του πληθυντικού με κατάληξη –ium.

3.      Nα μεταφέρετε τα ουσιαστικά δ΄ κλίσης στις πλάγιες πτώσεις των δύο αριθμών.

4.      nobili genere: Να κλιθούν μαζί.

5.      Να κλιθούν τα επίθετα του κειμένου στα τρία γένη και στους δύο αριθμούς.

6.      Να σχηματίσετε τα αντίστοιχα επιρρήματα των επιθέτων του κειμένου και στους τρεις βαθμούς.

7.      Να μεταφέρετε τις αντωνυμίες του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού στα τρία γένη.

8.      abstinerent, lacessitus est, cernatur, antecellat, ruit, transfixit, revertisset: Να αντικατασταθούν χρονικά.

9.      praefuit, abiret: Να γίνει χρονική αντικατάσταση των τα΄θπων και να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα.

10.  Να γραφούν οι ενεργητικοί τύποι των αποθετικών ρημάτων του κειμένου.

11.  Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι όλων των ρημάτων του κειμένου και στις δύο φωνές, όπου αυτό είναι δυνατόν.

12.  Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τους ομοιόπτωτους και τους ετερόπτωτους προσδιορισμούς του κειμένου.

13.  Να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου και να δικαιολογήσετε την έγκλιση και το χρόνο του ρήματος, με το οποί εκφέρονται.

14.  Congrediamurantecellat: Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο της περιόδου σε πλάγιο χρησιμοποιώντας ως πρόταση εξάρτησης μια πρόταση που να ταιριάζει στο νόημα του κειμένου.

15.  Edixit ut omnes pugna abstinerent: Να μετατραπεί ο πλάγιος λόγος σε ευθύ.


              Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος